2020-05-25

 Informujemy, iż od 1 czerwca 2020 roku istnieje możliwość uruchomienia zajęć opiekuńczo - wychowawczych z elementami dydaktyki, prowadzonych przez wychowawców świetlicy, dla uczniów klas 1-3

 

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach