2022-05-22

W naszej szkole (przy wejściu do głównego budynku) pojawiło się metalowe serce na nakrętki.

Beneficjentem jest Anna Niemczyńska- mieszkanka Rybnika- Niedobczyc. W listopadzie 2022 roku Ania skończy pięć lat. Urodziła się z rozszczepem kręgosłupa czyli przepukliną oponowo-rdzeniową oraz z zespołem Arnolda Chiari II. Niestety powikłań przepukliny jest wiele:
od pęcherza neurogennego przez wodogłowie, po stopy końsko-szpotawe i niedowład kończyn dolnych.

 

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach