Plan pracy szkolnego Koła PCK i Wolontariatu na rok szkolny 2023/2024

 

Drodzy Uczniowie!

 

Witam po wakacyjnej przerwie! Mam nadzieję, że jesteście wypoczęci i zrelaksowani. Przed nami nowy rok szkolny i nowe możliwości! Życzę zatem wszystkim dużo siły i zdrowia do realizacji zadań.

 

W roku szkolnym 2023/2024 skupimy się na realizacji następujących zagadnień:

 

  1. Budowanie właściwych relacji. Szacunek. Umiejętność poszanowania innych. Empatia.
  2. Jak dbać o zdrowie: odżywianie, higiena, ruch, formy relaksu, profilaktyka.
  3. Adopcja Serca – pomoc Agness Chimutafu. 10 rocznica tej działalności.
  4. Wolontariat jako bezinteresowne zaangażowanie wobec potrzebujących.
  5. Współpraca z organizacjami zewnętrznymi.

 

W ciągu całego roku szkolnego będę Was informować o prowadzonych działaniach. Zachęcam do przybycia na spotkanie i prezentowania swoich pomysłów!

 

                                                                Opiekun Koła Zofia Matuszczyk

 

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi"
/Jan Paweł II/


WOLONTARIAT SZKOLNY to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wolontariusze chcą nieść bezinteresowną pomoc potrzebującym jak i samym sobie. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Podejmowana przez uczniów - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.
Cele i sposoby działania
1. Celem jest rozwijanie wśród uczniów wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.
2. Aktywizowanie młodzieży do działań na rzecz innych.
3. Wzmacnianie więzi ze szkołą.
4. Wspieranie edukacji rówieśniczej.
5. Przygotowanie do pełnienia ról społecznych.
6. Budowanie prawidłowych relacji społecznych.
7. Integracja ze środowiskiem lokalnym.
8. Budzenie umiejętności pracy zespołowej.
9. Rozwijanie aktywności obywatelskiej.
10. Budowanie pozytywnego klimatu szkoły.
11. Wspomaganie potrzebujących.
12. Stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów.
13. Kształtowanie postaw prospołecznych.
14. Wspieranie wolontariusza w rozwoju umiejętnego spędzania wolnego czasu.
15. Zwiększenie otwartości na współpracę z organizacjami pożytku publicznego.
16. Koło prowadzi szkolenia dla członków, dba o ich nieustanny rozwój.
17. Koło przynajmniej raz w półroczu organizuje spotkanie podsumowująco-nagradzające.
18. Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.
Formy działania
1. Zbiórki darów rzeczowych.
2. Udział w akcjach charytatywnych (np. dary dla szpitala)
3. Promocja wolontariatu.
4. Zbiórka makulatury.
5. Zbiórka nakrętek.
6. Zbiórka baterii.
7. Organizacja wydarzeń kulturalnych.
8. Zbiórka żywności dla schroniska.
9. Współpraca z fundacją "mAli wspaniali" przy szpitalnym oddziale dziecięcym w Rybniku.
10.Współpraca z parafią św. Jadwigi.
11. Współpraca z domowym hospicjum.
12. Współpraca z przedszkolem.
13. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
14. Czytanie lektur, praca w bibliotece szkolnej.
15. Udział w zajęciach pozalekcyjnych - realizacja różnych pomysłów (malowanie boiska, malowanie ścian, dzień słodkości...itd)
ADOPCJA SERCA
W 2013 roku nasza szkoła postanowiła wejść w projekt Adopcji Serca. W nasze ręce trafiły dane dziecka, które otrzymaliśmy do adopcji. Była to wówczas czteroletnia dziewczynka Agness Chimutafu. Od tamtej pamiętnej chwili upłynęło już klika lat. Nasza Agness - dzięki wpłatom ofiarodawców ma się dobrze. Kontynuuje naukę i jest szczęśliwa, że dzięki Wam może uczęszczać do szkoły. Miesięczny koszt utrzymania dziewczynki to 17,5$.
Zachęcam do przeglądania strony głównej związanej z Adopcją Serca prowadzoną w Zambii przez siostry Boromeuszki.
http://www.adopcjaserca.org/

_____________________________________________________________________

Pod koniec ubiegłego roku szkolnego prowadzona była zbiórka artykułów szkolnych, które zostały przekazane do centrali wolontariatu

Zbiórka darów dla dzieci na Litwę, Białoruś i Ukrainę

Trwający projekt Kasisi

Mikołajkowe świętowanie

Dobiega końca zbiórka darów dla RYBNICKIEJ PEDIATRII.
Dziś także z naszej szkoły odjechał transport ofiarowanych rzeczy do Michałowa. Mamy nadzieję, że sprawi on wielką radość potrzebującym.
Jesteśmy wzruszeni ogromną chęcią wsparcia i pomocy. Zebrano wiele darów, za co z całego serca WSZYSTKIM OFIARODAWCOM dziękujemy!

Z serca dziękujemy Wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji świątecznych kartek, które przekazane zostały Fundacji "Zdażyć z pomocą".

Grupa uczniów należąca w naszej szkole do wolontariatu analizowała treści związane z bezpieczeństwem w czasie ferii zimowych. Wynik rozważanej problematyki przeniosła na plakaty, które już wkrótce będziecie mogli podziwiać na szkolnych korytarzach.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach