20 listopada 2020r. przypadła 30 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych. W tym szczególnym dniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF przez włączenie się w akcję "Szkoła z prawami dziecka” w ramach „Klubu Szkół Unicef. Polski komitet narodowy UNICEF zaprasza co roku  do wykorzystania koloru niebieskiego, we wszelkich możliwych działaniach podejmowanych 20 listopada w Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka jako symbolu solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie również tymi, których prawa nie są przestrzegane. Dlatego w tym dniu królował kolor niebieski w naszym ubiorze, balonach oraz kotylionach. Przygotowania do tego dnia przebiegały pełną parą. Uczniowie w świetlicy wykonywali małe kotyliony w formie niebiesko-białych serduszek aby w Międzynarodowy Dzień  Praw Dziecka obdarować nimi wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Każda klasa miała za zadanie wykonać plakat związany z prawami dziecka. Nauczyciele przeprowadzili zajęcia tematyczne związane z prawami dziecka wykorzystując między innymi materiały z Unicef, uświadamiając uczniów jak ważne są ich prawa ale również przypominali, że prawa wiążą się również z obowiązkami. Mieć prawa to nie znaczy móc wszystko. Każdy z nas ma prawa i obowiązki jako dziecko, rodzic, uczeń, nauczyciel czy pracownik, z których musi się wywiązywać. 

      Do naszej akcji Unicef „Szkoła z prawami dziecka” przyłączono również naszych najmłodszych przedszkolaków z wychowawcami. Przedszkolaki w ramach zajęć  wykonywali  plakaty, rozdawali serduszka oraz uczestniczyli w organizowanych zajęciach na temat praw dziecka.

     W naszej szkole w budynku nr 2 przeprowadzono apel, na którym wyświetlono uczniom prezentację o prawach dziecka z Unicef. Poruszono temat praw i obowiązków. Wychowawcy świetlicy wspólnie z wychowankami przygotowali gazetki okolicznościowe przypominające nam o tym szczególnym dniu oraz o istniejących prawach. Uczniowie z wychowawcami uczyli się piosenki o prawach dziecka Małej Orkiestry Dni Naszych, która brzmiała również w naszym szkolnym dzwonku. W Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka oraz przez cały tydzień uczniowie wspólnie śpiewali piosenkę na znak solidarności z dziećmi całego świata.

 Dziękujemy wszystkim za włączenie się w akcję Unicef „Szkoła z prawami dziecka”.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach