Z okazji Światowego Dnia Fair Play uczniowie klas 8c i 8d wzięli udział w biegu organizowanym przez Polski Komitet Olimpijski. Odbyły się pogadanki na temat znaczenia idei fair play nie tylko w sporcie ale i w życiu. Uczniowie bardzo chętnie przystąpili do biegu, w którym nie liczyło się zwycięztwo lecz udział.

Otwarte mistrzostwa Rybnika szkół podstawowych w lekkiej atletyce - 29.09.2021 r.

Taka ekipa z SP nr 11 to rozumiem! Były miejsca na podium i "życióweczki". Wszyscy spisali się na medal.

Kinga Kowalska 2 miejsce w biegu na 100 m i 2 miejsce w skoku w dal,

Hubert Myszor 1 miejsce w skoku w dal i 2 miejsce w biegu na 600 m .

Konrad Nocoń 1 miejsce w biegu na 300 m i 2 miejsce w skoku w dal,

Jakub Helwing 1 miejsce w biegu na 600 m ,

Martina Ashukem 3 miejsce w biegu na 100 m ,

Filip Forajter 2 miejsce w biegu na 300 m ,

Dominik Woźniak 3 miejsce w biegu na 300 m.

Serdeczne gratulacje!

p. Gabriela Fojcik

 

Nasza szkoła realizuje zajęcia w ramach programu SKS Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego. Uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności i zainteresowania sportowe.

W ramach urozmaicenia lekcji wychowania fizycznego wychodzimy do Parku Tematycznego, do lasu oraz korzystamy z siłowni na świeżym powietrzu.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach