Aktualności

Szanowni Rodzice

Informujemy, że do dnia 10 kwietnia 2020r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W wyżej wymienionym okresie obowiązuje kształcenie na odległość na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Sposobem komunikowania się nauczycieli z rodzicami pozostaje zakładka na stronie http://www.sp-11.rybnik.pl/przedszkole/zabawy-i-zadania-dla-przedszkolakow-na-czas-zawieszenia-zajec.html.

Życzymy zdrowia, wytrwałości cierpliwości w pokonywaniu codziennych trudności wywołanych epidemią.

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od jutra tj. czwartek 12.03.2020 zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne.
Szkoła i przedszkole w czwartek (12.03.2020) i piątek (13.03.2020) będą pełnić funkcję opiekuńczą.
Od poniedziałku 16.03.2020 do 25.03.2020 zarówno szkoła jak i przedszkole są zamknięte.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU. 2020 poz. 410)

 

 

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone.

Prosimy o wstrzymanie się z dostarczaniem dokumentów naborowych do sekretariatów szkół.

Nowe terminy rekrutacyjne zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół.

 

Personel Przedszkola serdecznie dziękuje
państwu Agnieszce i Michałowi Kowalczyk
za ufundowanie pączków dla wszystkich przedszkolaków
oraz dla pań z okazji Tłustego Czwartku.

 

 

Uwaga Rodzicu!!!

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce na rzecz potrzebujących z Domu Dziecka w Rybniku.
Od marca 2020r. ogłaszamy zbiórkę środków czystości dla dzieci oraz różnorodnych artykułów szkolnych (prosimy w szczególności o zeszyty 60 kartkowe w kratkę). Artykuły będzie można zostawić w specjalne przygotowanym koszu w szatni lub oddać osobiście nauczycielowi – wychowawcy grupy. Początkiem miesiąca kwietnia zebrane rzeczy zostaną dostarczone na miejsce.

Z góry serdecznie dziękujemy za okazane serce oraz za chęć pomocy innym.

Koordynatorzy akcji: Anna Mocko
Kamila Szmit

 

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach