Nabór elektoniczny do szkoły (logowanie do systemu) zostanie uruchomiony 22 lutego 2021r. o godzinie 8.00.

Zakończenie rejestracji w systemie - 12 marca 2021r. o godzinie 15.00.

Rodzice dzieci, które rozpoczną edukację od września 2021r. samodzielnie rejestrują swoje dzieci poprzez witrynę internetową i za jej pomocą drukują wypełniony wniosek, który po podpisaniu przez rodziców należy złożyć w szkole pierwszego wyboru (wymagany jest podpis obojga rodziców).

adres strony logowania: www.rybnik.elemento.pl

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do szkoły zostanie opublikowana 23 marca 2021r. p godzinie 10.00.

Od 23.03.2021r. od godz. 10.00 do 29.03.2021r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dzieci do szkoły, do której zostały zakwalifikowane (dot.dzieci spoza obwodu).

JEŻELI RODZIC NIE ZŁOŻY POTWIERDZENIA WOLI W WYŻEJ WYMIENIONYM TERMINIE JEST TO RÓWNOWAŻNE Z REZYGNACJĄ MIEJSCA W SZKOLE.

Dnia 31.03.2021r. godz.10.00 - ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci do danej szkoły.

 

 

pdf
204237

Zarządzenie 19/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.

 

 

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach