pdf
plik pdf - 2.3 MB

____________________________________________________________________________________________

xlsx
plik xlsx - 12.5 KB

______________________________________________________________________________________________

Trwa nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2024/2025

WARTO WYBRAĆ JEDENASTKĘ:) prezentacjafilmik,  nabór  witryna naborowa

 Do klas pierwszych szkół podstawowych zapraszamy wszystkie dzieci siedmioletnie, które obecnie uczęszczają do przedszkola oraz chętne dzieci sześcioletnie.
W tym roku wszystkie 32 szkoły podstawowe prowadzą nabór do klasy pierwszej (w tym 31 szkół obwodowych).

NABÓR DO SZKOŁY OBWODOWEJ
Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 27 lutego (od godz. 8.00) do 19 marca br. (do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny rybnik.elemento.pl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły. Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej). Witryna naborowa po wpisaniu adresu zamieszkania kandydata wskaże, która szkoła jest szkołą obwodową.
W przypadku potwierdzenia woli nie wybieramy innych szkół. Szkoły są przygotowane na przyjęcie wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym.

NABÓR DO SZKOŁY SPOZA OBWODU
Dla kandydatów, którzy nie chcą uczęszczać do swoich szkół obwodowych, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 27 lutego (od godz. 8.00) do 19 marca br. (do godz. 15.00) rybnik.elemento.pl :
a) wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru”,
b) we wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej można wskazać trzy szkoły. Należy tam określić kolejność wybranych szkół (oddziałów) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Wniosek co do zasady powinien być podpisany prze oboje rodziców, chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe,
c) we wniosku nie wybiera się szkoły obwodowej, w przypadku braku miejsc w wybranych szkołach dziecko z automatu zostanie przydzielone do szkoły obwodowej,
d) wyniki postępowania rekrutacyjnego podane będą 9 kwietnia (listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych szkół),
e) rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie od 9 kwietnia do 18 kwietnia br. (do godz. 15.00). – na potwierdzeniu woli wystarczy podpis jednego rodzica.

NABÓR DO KLAS SPORTOWYCH

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy chcą uczęszczać do klas sportowych:

  • szachowej w Szkole Podstawowej nr 2 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10),
  • żeglarskiej w Szkole Podstawowej nr 10,
  • interdyscyplinarnej (judo, lekkoatletyka, piłka nożna) w Szkole Podstawowej nr 31 (Zespół Szkół nr 3),
  • siatkarskiej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski,

jest prowadzone w krótszym terminie. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 27 lutego (od godz. 8.00) do 11 marca br. (do godz. 15.00). Więcej informacji w szkole.

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji klasa sportowa nie może liczyć mniej niż 20 uczniów. W związku z tym klasa taka powstanie, jeżeli grupa co najmniej 20 kandydatów zaliczy pozytywnie próby sprawności fizycznej.

______________________________________________________________________

 

 

 

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach