OTRZYMALIŚMY DOTACJĘ Z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

2024-01-14

Z satysfakcją biblioteka szkolna informuje, że nasza szkoła znalazła się na liście instytucji, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, w wysokości 15 000 złotych (12 000 zł kwota dotacji + 3 000 zł wkład własny organu prowadzącego – Miasta Rybnik).

Celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz Miejską Biblioteką Publiczną  w Rybniku.

Biblioteka planuje  szereg imprez promujących czytelnictwo.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach