Aktualności

01.09.2020r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
2020-07-24

Informujemy, że w związku ze stanem epidemiologicznym w kraju, szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 zostaną zamieszczone po 21 sierpnia 2020r.

 

26.06.2020r. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
2020-06-19

Informujemy, że odbiór świadectw szkolnych będzie odbywał się według harmonogramu oraz z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zasady muszą być bezwzględnie przestrzegane przez Uczniów, Rodziców i Nauczycieli
1. Po świadectwa przychodzą WYŁĄCZNIE osoby zdrowe i niebędące na kwarantannie. Jeśli ktoś nie może przyjść do szkoły, by odebrać świadectwo, będzie ono do odebrania w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły.
2. Uczniowie i Nauczyciele, wchodząc do budynku szkoły i przebywając na jej terenie mają założoną maseczkę na usta i nos (lub przyłbicę) oraz rękawiczki ochronne.
3. Po wejście do szkoły Uczniowie i Nauczyciele dezynfekują ręce.
4. Uczniowie wchodzą do szkoły co najwyżej 5 minut przed wyznaczonym czasem.
5. Na teren szkoły NIE WCHODZĄ Rodzice uczniów!
6. Uczniowie po wejściu do szkoły kierują się prosto do wyznaczonej sali.
7. W salach muszą być cały czas otwarte okna.
8. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami (informacja u wychowawcy).

Szczegóły harmonogramu odbioru świadectw przekazują wychowawcy klas.

NABÓR I REKRUTACJA do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
2020-06-10

Szanowni Rodzice.

W zakładce "Dla Uczniów I Rodziców", dalej w zakładce "Nabór" znajduje się nowe Zarządzenie Przezydenta Miasta dotyczące naboru oraz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 https://www.sp-11.rybnik.pl/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor.html

oraz INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH https://www.sp-11.rybnik.pl/files/rekrutacja-2020.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be

Prosimy o zapoznanie się.

 

2020-06-01

Nadal obowiązuje kształcenie na odległość (zdalne nauczanie).

Na terenie szkoły mogą odbywać się zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dla uczniów klas I - III, konsultacje dla uczniów.

Szczegóły w załączeniu.

 

Zachęcamy do lektury GAZETEK SZKOLNYCH w wersji elektronicznej
2020-06-01
2020-05-25

 Informujemy, iż od 1 czerwca 2020 roku istnieje możliwość uruchomienia zajęć opiekuńczo - wychowawczych z elementami dydaktyki, prowadzonych przez wychowawców świetlicy, dla uczniów klas 1-3

2020-05-23

Uczniowie, którzy zadeklarowali chęć udziału w konsultacjach otrzymują przez e-dziennik informację, w którym dniu tygodnia, o której godzinie i w jakiej sali mają spotkanie z nauczycielem danego przedmiotu.

Prosimy, aby uczniowie zapoznali się z zasadami dotyczącymi właściwego postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

Prosimy, aby uczniowie przynosili na każde zajęcia, podpisane przez rodziców, OŚWIADCZENIE https://www.sp-11.rybnik.pl/files/owiadczenierodzica-konsultacje.pdf

Zawieszenie zajęć w klasach I - III do 29 maja
2020-05-22

Szanowni Rodzice

W związku z wiadomością uzyskaną od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, iż "nie rekomenduje" on otwarcia żłobków i przedszkoli w Rybniku i okolicy, informujemy, że Prezydent Miasta podjął decyzję, że do 29 maja br. nie zostaną wznowione zajęcia dla dzieci z klas I-III.

Decyzja o ewentualnym otwarciu placówek zostanie poprzedzona ponowną konsultacją z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach