ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA WYDARZEŃ NA FACEBOOKU SZKOŁY:
2023-04-18
Zasady użyczania i najmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11 im. M.Basisty.
2023-02-28

1. Sala gimnastyczna może być użyczana lub wynajmowana na zasadach zgodnych z Zarządzeniem nr 109/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie umów najmu i umów użyczenia zawieranych przez dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych w Rybniku.
2. Sala gimnastyczna może być użyczana lub wynajmowana w godzinach, w których nie korzystają z niej uczniowie szkoły.
3. Sala w pierwszej kolejności jest użyczana organizacjom społecznym, stowarzyszeniom lub osobom fizycznym prowadzącym zajęcia dla dzieci, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 zarządzenia Prezydenta Miasta, o ile nie będą one wykorzystywane na prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej lub prowadzenie szkoły oraz klubom sportowym na zasadach wynajmu zgodnie z z § 1 ust. 2 zarządzenia Prezydenta Miasta.
4. W przypadku nie wykorzystania wolnych godzin sali gimnastycznej na zajęcia z dziećmi opisane w punktach od 1 do 3 niniejszych zasad dopuszcza się wynajem sali dla innych podmiotów w tym osób fizycznych.

2023-01-28

Kilka tygodni przed feriami rozpoczęliśmy nasze szkolne przygotowania. Najpierw byliśmy na zebraniu samorządu szkolnego, później chodziliśmy po klasach w poszukiwaniu chętnych do występu. Zgłosiło się kilkanaście osób, głównie wokalistów. Pierwsza próba odbyła się przed feriami, druga w drugi piątek ferii. Poza osobami występującymi przyszły dziewczyny, które pomogły w wycinaniu serduszek. Po krótkiej naradzie w sali nr 1 przeszliśmy na dużą salę gimnastyczną, żeby oswoić się z miejscem, w którym będziemy występować. Mikrofon odmówił posłuszeństwa, ale ćwiczyliśmy dalej.
Ustaliliśmy, że odbędą się trzy koncerty:

Pierwszy w poniedziałek 30 stycznia o godz.13.30 na dużej sali gimnastycznej

Drugi i trzeci we wtorek 31 stycznia w drugim budynku szkoły o godz. 10.45 i 11.45.

W programie występy wokalne, taneczne, pokaz akrobatyczny i taekwondo, czyli mnóstwo niezapomnianych wrażeń.

Serdecznie zapraszamy!
Artyści z WOŚP-owej Orkiestry i p.Ewa Szewczyk.

W tych dniach będzie trwała zbiórka pieniędzy dla WOŚP.

2022-12-04

Nasza szkoła przez cały listopad zbierała dary dla Hospicjum w Rybniku. Zebraliśmy dary i spakowaliśmy w kartonach, czekamy do końca listopada i z początkiem grudnia dary będą przekazane bezpośrednio do hospicjum. Na zdjęciu wolontariuszki z klasy 8B oraz 6C, które z wielkim zaangażowaniem pakowały artykuły spożywcze i chemiczne dla podopiecznych .

2022-11-26

W październiku ogłoszony został szkolny konkurs literacki z okazji Międzynarodowego Dnia Pisania Listów. Skierowany był do uczniów klas 4-8. Zadanie polegało na napisaniu listu do wybranego bohatera literackiego. W liście należało wykazać się znajomością treści lektury, z której pochodzi dany bohater literacki, napisać, dlaczego lubimy owego bohatera i zawrzeć to w poprawnej formie listu. 

Po przeczytaniu listów, które zostały zgłoszone do konkursu, polonistki naszej szkoły postanowiły przyznać cztery wyróżnienia oraz jedno I miejsce. 

 

OD 28.11.2022r. ZMIANA GODZIN PRACY ŚWIETLICY W BUDYNKU GŁÓWNYM
2022-11-25

Informujemy, że od 28 listopada 2022r. godziny pracy świetlicy w budynku głównym przedstawiają się następująco:
PONIEDZIAŁEK 7.15 -8.45 oraz 12.25 -15.00
WTOREK 7.15 -9.35 oraz 12.25 -15.00
ŚRODA 7.15 -8.45 oraz 11.25 -15.00
CZWARTEK 7.15 -8.45 oraz 11.25 -15.00
PIĄTEK 7.15 -9.35 oraz 11.25 -15.00

JEDENASTKA
2022-11-14

Już jest najnowszy numer naszej szkolnej gazetki- zachęcamy do czytania: kliknij

KONKURSY PRZEDMIOTOWE
2022-10-06

Zachęcamy do udziału w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych 

Regulamin

SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW
2022-09-14
Prosimy o wsparcie naszej szkoły w akcji Lidla „Szkoły talentów”.
Za zakupy za 50 zł w tym przynajmniej jedno warzywo lub owoc (nie liczy się alkohol. artykuły tytoniowe i dla niemowląt) można dostać jeden bilet „Talenciak". Przy wejściu do szkoły znajduje się pudełko, do którego można je wrzucać lub przekazywać wychowawcom klas. Prosimy o zaznaczenie, czy kupon został już wczytany do systemu. Niewczytane chętnie wpiszemy sami.
W tej akcji można zdobyć dla szkoły różne wspaniałe nagrody. Liczymy na Waszą pomoc i rozreklamowanie akcji.

 

2022-05-22

W naszej szkole (przy wejściu do głównego budynku) pojawiło się metalowe serce na nakrętki.

Beneficjentem jest Anna Niemczyńska- mieszkanka Rybnika- Niedobczyc. W listopadzie 2022 roku Ania skończy pięć lat. Urodziła się z rozszczepem kręgosłupa czyli przepukliną oponowo-rdzeniową oraz z zespołem Arnolda Chiari II. Niestety powikłań przepukliny jest wiele:
od pęcherza neurogennego przez wodogłowie, po stopy końsko-szpotawe i niedowład kończyn dolnych.

 

SOLIDARNI Z UKRAINĄ
2022-03-27

Leży Ci na sercu los uchodźców z Ukrainy, którzy uciekając przed grozą wojny, znaleźli bezpieczne schronienie w Rybniku? Chcesz pomóc, a nie wiesz jak to zrobić? Myślisz o wolontariacie? Możesz zaoferować dach nad głową albo pracę?

Kompleksową informację jak pomagać uchodźcom z Ukrainy w Rybniku znajdziesz na stronie: https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/pomoc-ukrainie
Tam znajdziesz również aktualizowaną na bieżąco listę prowadzonych w mieście zbiórek darów: https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/pomoc-ukrainie/zbiorki-miejskie
Informacje publikujemy również w języku ukraińskim: https://www.rybnik.eu/ua/dlja-meshkanciv/dopomoga-ukrajini
Chcesz wspomóc uciekających przed wojną Ukraińców, ale nie możesz oferować swojego czasu albo dachu nad głową? Możesz wpłacić pieniądze na pomoc dla uchodźców. Darowizny można wpłacać na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku: 21 1020 2528 0000 0402 0462 4930 z dopiskiem „Darowizna – pomoc dla uchodźców z Ukrainy”

2021-09-13

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. 

Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

2021-09-03

ORGANIZACJA SZCZEPIEŃ UCZNIÓW W WIEKU 12-18 LAT

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.
 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek

 

2021-09-01

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY od 01.09.2021r.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
5. W przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, rekomenduje się stosowanie maseczek.
6. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach