INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 UKAŻĄ SIĘ PO               25 SIERPNIA 2021R.

Wszystkim Uczniom gratulujemy sukcesów w roku szkolnym 2020/2021.

Życzymy bezpiecznych i radosnych wakacji! 

______________________________________________________________________________ 

pdf
plik pdf - 264.8 KB

SZCZEPIENIA UCZNIÓW WIEKU 12-18 LAT

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. 

W załączeniu przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat. 

2021-06-23

Uroczysta Msza Święta kończąca rok szkolny odbędzie się 25 czerwca br. o godz. 8:00 w kościele parafialnym.

NABÓR DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
2021-05-17

Zachęcamy do skorzystania z webinarium dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych

https://www.youtube.com/watch?v=gNfrvORM4IM

film szkoleniowy zaczyna się ok 13 minuty

 

HARMONOGRAM POWROTU UCZNIÓW DO NAUKI STACJONARNEJ
2021-04-30

SZANOWNI RODZICE ORAZ UCZNIOWIE
- od 4 maja br. do zajęć lekcyjnych w trybie stacjonarnym wracają uczniowie z klas I-III
- od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym - szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym
- od 31 maja br. uczniowie klas IV - VIII przechodzą do zajęć w trybie stacjonarnym

Gazetka szkolna
2021-03-31

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Jedenastki .

"Marzec rybnickiej edukacji"
2021-03-17

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS VIII do zapoznania się z interesującymi materiałami informacyjnymi a także promującymi szkoły ponadpodstawowe

https://edukacja.rybnik.eu/marzec-rybnickiej-edukacji/

Zapraszamy do szkolnej biblioteki
2021-02-18

W zakładce Biblioteka można znaleźć propozycje książek, które czekają w naszej szkolnej bibliotece. Zachęcamy do lektury. 

2020-12-15

Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Rybniku dziękuję PGE GiEK S.A za ufundowanie 7 komputerów do jednej z pracowni komputerowych w naszej placówce.

DYŻUR PEDAGOGÓW w okresie nauki zdalnej na terenie szkoły : wtorek 10.00 - 15.00, czwartek 9.00 - 14.00
2020-12-01
2020-08-30

UCZNIU!
- Nie przychodź do szkoły, jeżeli jesteś chory lub w twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
- W przestrzeni wspólnej placówki (dotyczy: wejść do szkoły, korytarzy, toalet) obowiązuje Cię noszenie maseczki lub przyłbicy.
- W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny, a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe – miej zakryte usta i nos.
- Czekając na wejście do budynku szkoły nadal zachowuj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miej zakryte usta i nos.
- Przed wejściem do budynku szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
- Dezynfekując ręce uważaj, aby płyn dezynfekujący nie dostał się do twoich oczu.
- Jeśli zostaniesz o to poproszony przez pracownika szkoły, spokojnie poddaj się pomiarowi temperatury ciała.
- Z szatni korzystaj według ustalonych zasad.
- Z uwagą wysłuchaj i zastosuj się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole, które przedstawi nauczyciel.
- Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń i wytycznych dyrektora lub nauczyciela.
- Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
- Zapoznaj się z zasadami prawidłowego mycia rąk (plakaty dostępne w każdej toalecie) oraz instrukcją dezynfekcji rąk (dostępną przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji).
- Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
- Nie wymieniaj się z innymi uczniami swoimi przyborami szkolnymi, książkami itp.
- Na zajęciach komputerowych korzystaj z rękawiczek ochronnych.
- Jeśli to możliwe unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych w budynku szkoły.
- Jeżeli korzystałeś z rękawiczek ochronnych zużyte wyrzuć do specjalnie oznaczonych koszy na śmieci.
-Nie korzystaj z wyłączonych z użytkowania urządzeń, ławek, poidełek itp. – są wyraźnie oznaczone taśmą ostrzegawczą lub informacją o zakazie użytkowania.
- Bezwzględnie nie wchodź do pomieszczenia wyłączonego z użytkowania – jest odpowiednio oznaczone: STOP! Zakaz wstępu! Izolatorium.
- Jeśli poczujesz się źle natychmiast zgłoś to nauczycielowi.
Informuj nauczyciela o wszelkich nietypowych sytuacjach.

RODZICU!
- Nie posyłaj do szkoły dziecka, jeżeli jest chore lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
- Wytłumacz dziecku jakie obowiązują zasady bezpieczeństwa – niech bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
- Jeżeli dziecko choruje przewlekle i stale ma podwyższoną temperaturę poinformuj wcześniej o tym szkołę (najlepiej telefonicznie lub mailowo) i uzgodnij sposób postępowania.
- Zaopatrz dziecko w maseczkę lub przyłbicę oraz, jeśli uczęszcza na zajęcia komputerowe (informatyka) – także w rękawiczki ochronne.
- Jeżeli dziecko ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa maseczką albo nosić przyłbicy, musisz ten fakt udokumentować stosownym zaświadczeniem lekarskim.
- W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny, a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miej zakryte usta i nos.
- Nie wchodź do budynku szkoły, a jedynie odprowadź dziecko zachowując odpowiedni dystans – czekając na wejście do budynku szkoły nadal zachowujcie odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miejcie zakryte usta i nos.
- Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń pracownika szkoły wydawanych na jej terenie.
- Bezwzględnie odbieraj telefon, kiedy dzwoni ktoś ze szkoły.
- Na bieżąco odczytuj wiadomości przesyłane poprzez dziennik elektroniczny – mogą zawierać ważne informacje dotyczące wprowadzanych dodatkowych obostrzeń, ewentualnych incydentów epidemicznych w szkole itp.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach