Aktualności

pdf
4062484
pdf
2198980

 

___________________________________________________________________________

Informujemy, iż od 1 czerwca 2020 roku zostają uruchomione zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne (świetlica) w klasach 1-3.

 

 

Zapraszam Uczniów i Rodziców do odwiedzenia biblioteki szkolnej i zwrócenie książek wypożyczonych w tym roku szkolnym do 10 czerwca (lektury i "Czytadełka"). Podręczniki będą odbierane od 15 czerwca - zasady i harmonogram znajdą się w e-dzienniku.

Godziny otwarcia biblioteki:
poniedziałek 13.30 - 15.30
wtorek 11.15 - 13.00
środa 11.15 - 13.00
czwartek 9.00 - 11.00
piątek 9.00 - 11.00

 

pdf
201250

Ponownie ruszył nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2020/2021.

___________________________________________________________________________

docx
86700

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Materiały są dostępne także na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

 

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 _________________________________________________________________

pdf
231559

ZARZĄDZENIE 227/2020PREZYDENTA MIASTA RYBNIKAz dnia 29kwietnia 2020 r.w sprawiezmiany zarządzenia nr 21/2020 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.

______________________________________________________________________________

 

 

 

pdf
406344
2020-05-23

Uczniowie kl. 8, którzy zadeklarowali chęć udziału w konsultacjach otrzymują przez e-dziennik informację, w którym dniu tygodnia, o której godzinie i w jakiej sali mają spotkanie z nauczycielem danego przedmiotu.

Prosimy, aby uczniowie zapoznali się z zasadami dotyczącymi właściwego postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego, które są zamieszczone powyżej.

Prosimy, aby uczniowie przynosili na każde zajęcia, podpisane przez rodziców, OŚWIADCZENIE które w załączeniu.

Zawieszenie zajęć w klasach I - III do 29 maja
2020-05-22

Szanowni Rodzice

W związku z wiadomością uzyskaną od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, iż "nie rekomenduje" on otwarcia żłobków i przedszkoli w Rybniku i okolicy, informujemy, że Prezydent Miasta podjął decyzję, że do 29 maja br. nie zostaną wznowione zajęcia dla dzieci z klas I-III.

Decyzja o ewentualnym otwarciu placówek zostanie poprzedzona ponowną konsultacją z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

2020-05-17

Nadal obowiązuje kształcenie na odległość (zdalne nauczanie).

Na terenie szkoły mogą odbywać się zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dla uczniów klas I - III, konsultacje dla uczniów.

Szczegóły w załączeniu.

 

NABÓR I REKRUTACJA do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
2020-05-17

Szanowni Rodzice.

W zakładce "Dla Uczniów I Rodziców", dalej w zakładce "Nabór" znajduje się nowe Zarządzenie Przezydenta Miasta dotyczące naboru oraz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 oraz informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Prosimy o zapoznanie się.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach