Informujemy, że od 28 listopada 2022r. godziny pracy świetlicy w budynku głównym przedstawiają się następująco:
PONIEDZIAŁEK  7.15 -8.45, 12.25 -15.00
WTOREK             7.15 -9.35, 12.25 -15.00
ŚRODA                7.15 -8.45, 11.25 -15.00
CZWARTEK         7.15 -8.45, 11.25 -15.00
PIĄTEK               7.15 -9.35, 11.25 -15.00

____________________________________________________________________________

Informujemy, że świetlica szkolna w budynku nr 2 (tzw. filia) od poniedziałku 20.09.2021r. będzie czynna w godzinach 6.30 - 17.00

Godziny pracy:

Budynek główny: 7:00 – 16:00
Budynek nr 2: 6:15 – 17:00 (od 20.09.2021r. godz. 6:30 - 17:00)


Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne. O przyjęcie dziecka do świetlicy ubiegać się mogą rodzice pracujący zawodowo (lub prawni opiekunowie). Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie wypełnionej przez rodziców karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Świetlica realizuje swoje zadania według szkolnego oraz własnego rocznego planu pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej, uwzględniając dzienny rozkład zajęć.

Uczniowie spędzając czas w świetlicy, zajmują się :

  • pracą własną : odrabianie zadań domowych pod nadzorem wychowawcy
  • grami stolikowymi i edukacyjnymi
  • uczestniczeniem w ciekawych i różnorodnych zajęciach tematycznych oraz plastycznych 
    z uwzględnieniem rożnych technik plastycznych
  • uczestniczeniem w świetlicowych konkursach plastycznych, artystycznych, rozwijających zainteresowania i umiejętności uczniów
  • czytaniem prasy, literatury - zajęcia czytelnicze
  • grami i zabawami integracyjnymi w świetlicy i na boisku szkolnym.

    Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach