Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku

Szkoła Podstawowa nr 11
im. Maksymiliana Basisty
ul. ks. Henryka Jośki 25
44-217 Rybnik


e-mail: sekretariat@sp-11.rybnik.pl

telefon: 32 42 21 443

 

budynek nr 2 (tzw. filia)
ul. Konrada Winklera 8

telefon: 32 42 25 714

 

 RODO
inspektor ochrony danych: Marlena Soboń
kontakt z inspektorem ochrony danych: sekretariat@sp-11.rybnik.pl

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach