Godziny pracy:

Pedagodzy i Psycholog

 

 

Joanna Guderley- Sitarska

Ewa Juzek

Natalia Kruczak

Pon.

9:45 - 11:40 bud. nr 2

9:45 - 11:45 bud. główny

12:00 - 13:15 P36

14:30 - 15:30 bud. główny (konsultacje)

-----

Wt.

8:45 - 11:45 bud. główny

12:30 - 13:00 bud. główny

13:00 - 13:30 bud. główny (świetlica)

14:25-15:25 bud. główny (konsultacje)

9:00 - 11:30 bud. główny

11:45 - 13:15 bud. nr 2

8:00 – 11:00 bud. główny

Śr.

Zajęcia z uczniami

 

9:45 - 13:30 bud. główny

 

 

12:00 - 15:00 bud. główny

15:00 - 16:00 bud. główny (konsultacje)

Czw.

9:45 - 12:00 bud.nr 2

10:00 - 12:30 bud. główny

12:30 - 13:30 bud. główny świetlica

13:30 - 14:30 bud. główny

8:00 – 9:30 bud. główny

9:30 – 11:30 bud. nr 2  P36

Pt.

9:30 - 11:30 bud. nr 2

8:30 - 12:30 bud. główny

12:00 – 15:30 bud. główny

DO PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO MOŻE PRZYJŚĆ KAŻDY, KTO MA JAKIŚ KŁOPOT, A NIE POTRAFI SOBIE Z NIM SAMODZIELNIE PORADZIĆ.

Głównym partnerem w naszej pracy jest uczeń.
Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem czy psychologiem szkolnym?
Całkowitej dyskrecji, wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, nawet jeżeli czasem pedagog będzie cię namawiał do poszerzenia grona wtajemniczonych to decyzja będzie i tak należała tylko do Ciebie. Życzliwej uwagi, niezależnie od tego z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga. Zostaniesz bardzo uważnie wysłuchana/y.

Uczniu, zwróć się do pedagoga lub psychologa szkolnego, gdy:
• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, kolegą rodzicami,
• Masz problemy rodzinne,
• Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
• Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• Chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz, w jaki sposób
• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
• Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić
Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:
• trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka
• problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami)
• uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka
Nauczyciele mogą oczekiwać:
• pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów
• analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej
• wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze w klasach, realizowanie wybranych programów profilaktycznych)
• wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju trudności wychowawcze).

W RAMACH SWOJEJ PRACY PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY WSPÓŁPRACUJE Z TAKIMI PLACÓWKAMI WSPIERAJĄCYMI PROCES DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY SZKOŁY, JAK:
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku
• Ośrodkiem Pomocy Społecznej
• Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej
• Komendą Miejską Policją
• Sądem Rejonowy –Wydziałem IV Rodzinnym i Nieletnich
• Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach