Kalendarz roku szkolnego

1 września 2020r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 - 31 grudnia 2020r. Zimowa przerwa świąteczna
1 lutego - 14 lutego 2021r. Ferie zimowe
1 kwietnia – 6 kwietnia 2021r. Wiosenna przerwa świąteczna
25 czerwca 2021r. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach
26 czerwca - 31 sierpnia 2021r. Ferie letnie

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach