Kalendarz roku szkolnego

1 września 2020r. ⇒ Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 - 31 grudnia 2020r. ⇒ Zimowa przerwa świąteczna
1 lutego - 14 lutego 2021r. ⇒ Ferie zimowe
1 kwietnia – 6 kwietnia 2021r. ⇒ Wiosenna przerwa świąteczna
25 czerwca 2021r. ⇒ Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach
26 czerwca - 31 sierpnia 2021r. ⇒ Ferie letnie

W porozumieniu z Radą Rodziców ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych:
4 stycznia 2021r.
5 stycznia 2021r.
25 maja 2021r. - egzamin ósmoklasisty
26 maja 2021r. - egzamin ósmoklasisty
27 maja 2021r. - egzamin ósmoklasisty
1 czerwca 2021r.
4 czerwca2021r.
24 czerwca 2021r.
podstawa prawna: § 5 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Ponadto dniem wolnym od zajęć lekcyjnych jest 14 październik 2021r. - Dzień Edukacji Narodowej
podstawa prawna: art. 74 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

W dni wolne od zajęć lekcyjnych czynna będzie świetlica szkolna w budynku nr 2 (ul. Winklera 8) oraz będą wydawane obiady w stołówce mieszczącej się również w budynku nr 2 szkoły.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach