Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
04.09.2023r. rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
23.12.2023r. - 01.01.2024r. zimowa przerwa świąteczna
29.01.2024 - 09.02.2024r. ferie zimowe
28.03.2024r. – 02.04.2024r. wiosenna przerwa świąteczna
14 - 16.05.2024r. egzamin ósmoklasisty
21.06.2024r. zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
22.06 - 31.08.2024r. ferie letnie.

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych ustalone w porozumienie z Radą Rodziców
-na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U 2017, poz. 1603)
02 - 03.11.2023r. czwartek, piątek
02.05.2024r. czwartek
14 - 16.05.2024r. wtorek, środa, czwartek - egzamin ósmoklasisty
31.05.2024r. piątek
20.06.2024r. czwartek

W dni wolne od zajęć lekcyjnych będzie czynna świetlica szkolna w budynku nr 2 (ul. Winklera 8) w godz. 6.30 - 16.30

 

 

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach