Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

01.09.2022r. - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23.12.2022r.-01.01.2023r. - Zimowa przerwa świąteczna

16-29.01.2023r. - Ferie zimowe

06-11.04.2023r. - Wiosenna przerwa świąteczna

23-25.05.2023r. - Egzamin ósmoklasisty

23.06.2023r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

24.06.-31.08.2023r. - Ferie letnie

W porozumieniu z Radą Rodziców, ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych
w roku szkolnym 2022/2023
:

31 października 2022r. (poniedziałek)
2 maja 2023r. (wtorek)
23 maja 2023r. (wtorek) - egzamin ósmoklasisty
24 maja 2023r. (środa) - egzamin ósmoklasisty
25 maja 2023r. (czwartek) - egzamin ósmoklasisty
1 czerwca 2023r. (czwartek) Dzień Dziecka
9 czerwca 2023r. (piątek)
22 czerwca 2023r. (czwartek)
podstawa prawna: § 5 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Dniem wolnym od zajęć lekcyjnych jest również 14 października 2022r. (piątek) - Dzień Edukacji Narodowej
podstawa prawna: art. 74 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

W dni wolne od zajęć lekcyjnych będzie czynna świetlica szkolna w budynku nr 2 (ul. Winklera 8) w godz. 6.30 - 17.00.

Obiady będą wydawane w tych dniach w formie suchego prowiantu dla uczniów, którzy zostaną zgłoszeni u p. intendentki.

 

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach