SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE - OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK OŚWIATY do 10 kwietnia 2020r.

2020-03-24

Szanowni Rodzice oraz Uczniowie

Do dnia 10 kwietnia 2020r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W wyżej wymienionym okresie obowiązuje kształcenie na odległość na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Sposobem komunikowania się nauczycieli z rodzicami pozostaje e-dziennik lub inna wypracowana przez nauczycieli forma.

W zakładce „Zadania domowe” nauczyciele będą umieszczać plan pracy ucznia na kolejne dni oraz przekazywać szczegółowe informacje poprzez wiadomości w e-dzienniku lub inne przez siebie wypracowane formy kontaktu.

Życzymy zdrowia, wytrwałości cierpliwości w pokonywaniu codziennych trudności wywołanych epidemią.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach