Osiągnięcia dzieci młodszych z kółka plastycznego.

2020-02-11

W XVII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Kwiaty” organizowanym przez Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda  w Rybniku Karolina Wertepny  zdobyła nagrodę a Dorota Siekaniec wyróżnienie.

W XVII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. „Tęczowy kalendarz” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 wTychach  Natalia Senderowicz zdobyła nagrodę specjalną, którą był wydruk jej pracy w kalendarzu ilustrując kwiecień.  Kacper Garbacz i Julia Remiorz  zdobyli wyróżnienie.

W XVI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Moje spotkanie z folklorem” organizowanym przez Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda  w Rybniku Karolina Wertepny zdobyła nagrodę a Julia Remiorz wyróżnienie. 

W XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Magiczne okienko” organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie Dorota  Siekaniec  zdobyła wyróżnienie.

W XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Kalendarz GOK 2020” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie  Dorota Siekaniec  zdobyła nagrodę a jej praca stała się ilustracją miesiąca lipca.  Ramona Szlezinger i Hanna Grudka zdobyły  wyróżnienie.

 

 

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach