26.06.2020r. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2020-06-19

Informujemy, że odbiór świadectw szkolnych będzie odbywał się według harmonogramu oraz z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zasady muszą być bezwzględnie przestrzegane przez Uczniów, Rodziców i Nauczycieli
1. Po świadectwa przychodzą WYŁĄCZNIE osoby zdrowe i niebędące na kwarantannie. Jeśli ktoś nie może przyjść do szkoły, by odebrać świadectwo, będzie ono do odebrania w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły.
2. Uczniowie i Nauczyciele, wchodząc do budynku szkoły i przebywając na jej terenie mają założoną maseczkę na usta i nos (lub przyłbicę) oraz rękawiczki ochronne.
3. Po wejście do szkoły Uczniowie i Nauczyciele dezynfekują ręce.
4. Uczniowie wchodzą do szkoły co najwyżej 5 minut przed wyznaczonym czasem.
5. Na teren szkoły NIE WCHODZĄ Rodzice uczniów!
6. Uczniowie po wejściu do szkoły kierują się prosto do wyznaczonej sali.
7. W salach muszą być cały czas otwarte okna.
8. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami (informacja u wychowawcy).

Szczegóły harmonogramu odbioru świadectw przekazują wychowawcy klas.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach