Aktualności

Szanowni Rodzice oraz Uczniowie

Informujemy, że do dnia 10 kwietnia 2020r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W wyżej wymienionym okresie obowiązuje kształcenie na odległość na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Sposobem komunikowania się nauczycieli z rodzicami pozostaje e-dziennik lub inna wypracowana przez nauczycieli forma.

W zakładce „Zadania domowe” nauczyciele będą umieszczać plan pracy ucznia na kolejne dni oraz przekazywać szczegółowe informacje poprzez wiadomości w e-dzienniku lub inne przez siebie wypracowane formy kontaktu.

Życzymy zdrowia, wytrwałości cierpliwości w pokonywaniu codziennych trudności wywołanych epidemią.

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W związku z zagrożeniem epidemicznym i w trosce o Wasze zdrowie zamykamy place zabaw/boiska. Piękna pogoda kusi, ale gromadzenie się w miejscach publicznych niesie poważne ryzyko zakażenia się koronawirusem.

                                                       

 

 

Szanowni Rodzice

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w czwartek 12.03.2020 oraz w piątek 13.03.2020 zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne.
Szkoła i przedszkole w tych dniach pełnią funkcję opiekuńczą.
Od poniedziałku 16.03.2020 do 25.03.2020 zarówno szkoła jak i przedszkole są ZAMKNIĘTE.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU. 2020 poz. 410)

 

 

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone.

Prosimy o wstrzymanie się z dostarczaniem dokumentów naborowych do sekretariatów szkół.

Nowe terminy rekrutacyjne zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół.

 

odt
21385

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2020/2021

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach