2020-02-23
Fundacja "Puls-Med Blisko Ciebie" zwróciła się do nas o pomoc w zorganizowaniu zbiórki książek przeczytanych.
Zebrane książki zostaną przekazane na charytatywny kiermasz książki, który odbędzie się w dniach 25.04.2020 - 28.04.2020 w wybranych placówkach miasta Rybnika.
Środki uzyskane ze sprzedaży książek, zostaną całkowicie przekazane na budowę hospicjum stacjonarnego w Rybniku.
Zbiórkę prowadzi Zofia Matuszczyk - nauczyciel naszej szkoły do dnia 20 marca 2020 roku.
Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach