Projekt "Ozłacamy Kasisi"

2019-11-18

Nasza szkoła przystąpiła do VI edycji projektu "Ozłacamy Kasisi" prowadzonego przez fundację  Kasisi. Projekt ma charakter edukacyjno-charytatywny, którego celem będzie rozpowszechnienie wiedzy o ubogich regionach świata, propagowanie idei crowdfundingu oraz wsparcie finansowe domu dziecka założonego przez Szymona Hołownię,
a prowadzonego w Zambii przez polskie Siostry Służebniczki. W tej edycji będziemy prowadzić działania mające na celu zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko marnowania jedzenia i przedstawienie go w kontekście istniejącego głodu na świecie. Hasło przewodnie VI edycji programu to: "Jem, nie marnuję!"

Będziemy na bieżąco informować o prowadzonych działaniach.

Koordynatorzy projektu: Zofia Matuszczyk, Katarzyna Korecka

https://ozlacamykasisi.pl/

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach