PROFILAKTYKA ZDROWOTNA/ KORONAWIRUS

2020-08-30

DROGI UCZNIU przestrzegaj podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

DROGI RODZICU nie posyłaj do szkoły przeziębionego i chorego dziecka.

Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej: tel. +48 32 42-24-009

 

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach