Maksymilian Basista (1883-1967)
Patriota, działacz polityczny i kulturalny. Był redaktorem "Gazety Rybnickiej" i współzałożycielem chóru "Seraf", organizatorem Towarzystwa Czytelni Ludowych. Za swą działalność został aresztowany przez władze pruskie. Uczestniczył w powstaniach śląskich oraz działał przy organizowaniu plebiscytu. Przewodniczył Radzie Miejskiej w latach 1932-34, a następnie pełnił funkcję wiceburmistrza Rybnika do 1939 roku. W czasie wojny był więźniem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Został odznaczony orderem Polonia Restituta.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach