Budowę Szkoły Podstawowej Nr 11 w Rybniku rozpoczęto w 1963 roku.
W 1964r. roboty budowlane zostały ukończone (od sierpnia do listopada trwały prace wykończeniowe), a 18 grudnia 1964 r. budowa szkoły została zakończona.
26 stycznia 1965r. o godz. 15.00 nastąpiło uroczyste otwarcie placówki, nieoficjalnie nadano jej imię gen. Aleksandra Zawadzkiego.
16 maja 2002r. ma miejsce uroczyste nadanie naszej szkole imienia Maksymiliana Basisty, odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz bardzo miłe spotkanie z rodziną naszego patrona: księdzem profesorem Władysławem Basistą (bratankiem patrona) oraz z państwem Anną i Antonim Pilny (pan Antoni Pilny był wnukiem naszego patrona).
1 września 2012r. Szkoła Podstawowa Nr 11 wspólnie z pobliskim Przedszkolem Nr 36 utworzyła Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11
Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Eugeniusz Bojanowski, potem krótko funkcję tę pełnił pan Janusz Butwiłowski.
W 1969r. stanowisko kierownika szkoły na 14 lat objął pan Jan Spleśniały.
W 1983r. dyrektorem szkoły zostaje pani Maria Marszolik
W 1991r. dyrektorem szkoły zostaje pan Tadeusz Bonk.
Od 1997r. szkołą kierowała pani dyrektor Alina Grzesik.
Od roku 2007 dyrektorem szkoły jest pani Aleksandra Szymczak.

 

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach