Archiwum: sierpień 2020

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I NA ROK SZKOLNY 2020/2021
2020-08-24

Szanowni Rodzice uczniów klas I

* Informujemy, że listy uczniów z podziałem na klasy zostaną wywieszone na drzwiach budynku głównego szkoły (ul. ks. Henryka Jośki 25) w piątek 28 sierpnia 2020r.

* Wyposażenie ucznia klasy I

- podręczniki (zostaną wypożyczone uczniom w pierwszym tygodniu nauki)

- ćwiczenia (otrzymają w pierwszym tygodniu nauki)

- tornister (lekki)

- zeszyty 16-kartkowe w wąskie linie, w kratkę

- piórnik wyposażony w ołówki, gumkę, temperówkę (najlepiej        z pojemnikiem), kredki, nożyczki szkolne, klej w sztyfcie (uczniowie nie noszą do szkoły piór, długopisów, mazaków, cienkopisów)

- buty zmienne + woreczek na buty

- strój sportowy (biała koszulka, granatowe lub czarne spodenki) + obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego

- materiały plastyczne – szczegółowe informacje podadzą wychowawcy klas 1 września

INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
2020-08-24

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
1 września 2020 r. rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Już od samego początku tego roku musimy zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z panującą wciąż w Polsce i na świecie epidemią.

INFORMUJEMY, ŻE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 ODBĘDZIE SIĘ 1 WRZEŚNIA 2020R. (tj.wtorek) SPOTKANIAMI UCZNIÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS WEDŁUG PODANEGO PONIŻEJ HARMONOGRAMU:

budynek główny szkoły (ul. ks.Henryka Jośki 25)

godzina 8.00: klasa 4a sala nr 1, klasa 4b sala nr 4, klasa 4c sala nr 2, klasa 4d sala nr 3, klasa 7f sala nr 14

godzina 8.30: klasa 8a sala nr 31, klasa 8b sala nr 28, klasa 8c sala nr 26, klasa 8d sala nr 25, klasa 8e sala nr 32

godzina 9.00: klasa 7a sala nr 15, klasa 7b sala nr 12, klasa 7c sala nr 24, klasa 7e sala nr 22, klasa 7g sala nr 23

godzina 9.30: klasa 5a sala nr 2, klasa 5b sala nr 1

godzina 10.00: klasa 6a sala nr 5, klasa 6b sala nr 3, klasa 6c sala nr 4, klasa 6d sala nr 13, klasa 6e sala nr 14

Bardzo prosimy, aby uczniowie po spotkaniach z wychowawcami klas opuszczali budynek wyjściem od strony boiska szkolnego.

Prosimy również, aby rodzice nie wchodzili na teren budynku za wyjątkiem rodziców (1 osoba) nowych uczniów, których serdecznie witamy w społeczności Jedenastki. Rodzice, którzy wejdą na teren budynku zobowiązani są do przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

budynek nr 2 szkoły (ul. Winklera 8)

godzina 8.00: klasa 2a sala nr 3, klasa 2b sala nr 2, klasa 3a sala nr 6, klasa 3b sala nr 5, klasa 3c sala nr 4

godzina 9.30: klasa 2c sala 6, klasa 1a sala nr 4, klasa 1b sala nr 3, klasa 1c sala nr 2

Bardzo prosimy, aby uczniowie do sal nr 2,3,4 wchodzili i wychodzili od strony podwórka szkolnego.

Prosimy również, aby rodzice nie wchodzili na teren budynku za wyjątkiem rodziców (1 osoba) nowych uczniów, których serdecznie witamy w społeczności Jedenastki. Rodzice, którzy wejdą na teren budynku zobowiązani są do przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

2020-08-30

UCZNIU!
- Nie przychodź do szkoły, jeżeli jesteś chory lub w twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
- W przestrzeni wspólnej placówki (dotyczy: wejść do szkoły, korytarzy, toalet) obowiązuje Cię noszenie maseczki lub przyłbicy.
- W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny, a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe – miej zakryte usta i nos.
- Czekając na wejście do budynku szkoły nadal zachowuj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miej zakryte usta i nos.
- Przed wejściem do budynku szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
- Dezynfekując ręce uważaj, aby płyn dezynfekujący nie dostał się do twoich oczu.
- Jeśli zostaniesz o to poproszony przez pracownika szkoły, spokojnie poddaj się pomiarowi temperatury ciała.
- Z szatni korzystaj według ustalonych zasad.
- Z uwagą wysłuchaj i zastosuj się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole, które przedstawi nauczyciel.
- Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń i wytycznych dyrektora lub nauczyciela.
- Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
- Zapoznaj się z zasadami prawidłowego mycia rąk (plakaty dostępne w każdej toalecie) oraz instrukcją dezynfekcji rąk (dostępną przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji).
- Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
- Nie wymieniaj się z innymi uczniami swoimi przyborami szkolnymi, książkami itp.
- Na zajęciach komputerowych korzystaj z rękawiczek ochronnych.
- Jeśli to możliwe unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych w budynku szkoły.
- Jeżeli korzystałeś z rękawiczek ochronnych zużyte wyrzuć do specjalnie oznaczonych koszy na śmieci.
-Nie korzystaj z wyłączonych z użytkowania urządzeń, ławek, poidełek itp. – są wyraźnie oznaczone taśmą ostrzegawczą lub informacją o zakazie użytkowania.
- Bezwzględnie nie wchodź do pomieszczenia wyłączonego z użytkowania – jest odpowiednio oznaczone: STOP! Zakaz wstępu! Izolatorium.
- Jeśli poczujesz się źle natychmiast zgłoś to nauczycielowi.
Informuj nauczyciela o wszelkich nietypowych sytuacjach.

RODZICU!
- Nie posyłaj do szkoły dziecka, jeżeli jest chore lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
- Wytłumacz dziecku jakie obowiązują zasady bezpieczeństwa – niech bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
- Jeżeli dziecko choruje przewlekle i stale ma podwyższoną temperaturę poinformuj wcześniej o tym szkołę (najlepiej telefonicznie lub mailowo) i uzgodnij sposób postępowania.
- Zaopatrz dziecko w maseczkę lub przyłbicę oraz, jeśli uczęszcza na zajęcia komputerowe (informatyka) – także w rękawiczki ochronne.
- Jeżeli dziecko ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa maseczką albo nosić przyłbicy, musisz ten fakt udokumentować stosownym zaświadczeniem lekarskim.
- W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny, a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miej zakryte usta i nos.
- Nie wchodź do budynku szkoły, a jedynie odprowadź dziecko zachowując odpowiedni dystans – czekając na wejście do budynku szkoły nadal zachowujcie odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miejcie zakryte usta i nos.
- Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń pracownika szkoły wydawanych na jej terenie.
- Bezwzględnie odbieraj telefon, kiedy dzwoni ktoś ze szkoły.
- Na bieżąco odczytuj wiadomości przesyłane poprzez dziennik elektroniczny – mogą zawierać ważne informacje dotyczące wprowadzanych dodatkowych obostrzeń, ewentualnych incydentów epidemicznych w szkole itp.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach