2023-09-26

Zachęcamy do udziału w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych. Regulaminy konkursów dostępne są na stronie kuratorium.katowice.pl

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach