ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA WYDARZEŃ NA FACEBOOKU SZKOŁY:

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach