2022-10-23

09 października to Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Z tej okazji zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie literackim.

 

"Napisz list do ulubionego bohatera literackiego, w którym napiszesz, dlaczego go lubisz, co macie wspólnego oraz wykażesz się znajomością treści lektury,            z której pochodzi. Zawrzyj w liście opis przeżyć wewnętrznych. Zachowaj formę listu".

 

Kategoria: klasy 4-8

Termin: do 21.10.

 

W ocenie prac pod uwagę będą brane:

  •        zgodność z tematem,
  •        stopień znajomości treści lektury,
  •        bogactwo słownictwa,
  •        poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
  •        czy zachowana została forma listu i wszystkie jego wyznaczniki,
  •        estetyka pracy

 

Prace w kopertach poprawnie zaadresowanych do wybranego bohatera literackiego przekazujemy p. Bożenie Sperling lub swojemu nauczycielowi języka polskiego.

 

 

 

 

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach