"Marzec rybnickiej edukacji"

2021-03-17

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS VIII do zapoznania się z interesującymi materiałami informacyjnymi a także promującymi szkoły ponadpodstawowe

https://edukacja.rybnik.eu/marzec-rybnickiej-edukacji/

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach