W przedszkolu działa, wybrana z pośród wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola Rada Rodziców.
Rada Rodziców opiera swe działania i współpracuje
z dyrekcją przedszkola w oparciu o Regulamin Rady Rodziców
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE - bezpłatne

  • j. angielski – codziennie
  • zajęcia logopedyczne
  • rytmika - raz w tygodniu

Wszystkie dzieci i ich rodzice w razie potrzeby i życzenia otrzymują fachową pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach