Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku

Przedszkole nr 36 w Rybniku
ul. Konrada Winklera 6
44-217 Rybnik


e-mail: sekretariat@sp-11.rybnik.pl

telefon: 32 42 24 195

 

RODO
inspektor ochrony danych: Joanna Moćko
kontakt z inspektorem ochrony danych: sekretariat@sp-11.rybnik.pl

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach