NASZE PRZEDSZKOLE

Przedszkole nr 36 usytuowane jest w dzielnicy Maroko - Nowiny, w pobliżu osiedla mieszkaniowego i Szkoły Podstawowej nr 11. Funkcjonuje od 1979 roku.

Przedszkole jest czterooddziałowe. Dzieci mają do wyłącznej dyspozycji salę zajęć i bawialnię oraz łazienkę. Przedszkole posiada wyposażoną jadalnie, z której korzystają wszystkie przedszkolaki. Budynek przedszkolny jest piętrowy, położony z dala od ruchliwych ulic, otoczony ogrodem bogatym w zieleń oraz sprzęt do ćwiczeń i zabaw.

Nasze przedszkole zapewnia radosne dzieciństwo, a zarazem przygotowuje do życia we współczesnym, jakże wymagającym świecie, rozwija indywidualne zainteresowania i talenty.

Nasze przedszkole:

· Zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

· Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole.

· Zapewnia dzieciom poznanie swoich praw i ich przestrzega.

· Tworzy warunki do twórczego rozwoju każdego dziecka.

· Wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych takich jak: piękno, prawda, dobro, miłość.

· Umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej.

· Kształtuje poczucie przynależności do kraju, regionu, Europy, świata.

· Udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

· Wspiera rodziców w działaniach wychowawczych.

· Tworzy rodzicom warunki do czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola

 

Absolwenci, którzy przedszkole opuszczają:

  • posiadają kompetencje niezbędne do dalszej nauki w szkole,
  • skutecznie komunikują się w różnych sytuacjach,
  • są samodzielni,
  • rozwiązują problemy w sposób twórczy,
  • akceptują ogólnie przyjęte wartości moralne,
  • znają podstawowe normy współżycia społecznego,
  • wiedzą, że są Ślązakami, Polakami, Europejczykami.
Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach