Zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy przedszkola

2020-05-29

Zmianie ulega organizacja pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci następuje zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r. Dotychczas stosowana organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem. W związku z tym, w celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

W wakacje dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola za wyjątkiem dwóch tygodni, w czasie których placówki będą zamknięte i podczas których rodzice będą musieli zapewnić opiekę swoim dzieciom.

Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących obostrzeń sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemicznemu. Jeżeli w dalszym ciągu obowiązywać będą wytyczne przeciwepidemiczne GIS dotyczące liczby dzieci w grupie, pierwszeństwo w uzyskaniu opieki będą miały dzieci rodziców obojga pracujących.

Termin przerwy wakacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku – Przedszkole nr 36 to od 20 do 31 lipca 2020 r.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach