2020-09-28

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Przypominamy Państwu, iż szkoła podstawowa, do której uczęszcza Państwa dziecko uczestniczy w obecnym
roku szkolnym, w unijnym Programie dla szkół, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem
Wsparcia Rolnictwa.

Jest to program edukacyjny, dzięki któremu, w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad
zdrowego odżywiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane im owoce i warzywa oraz mleko
i produkty mleczne oraz realizując w ramach Programu działania edukacyjne.

W ramach uczestnictwa w Programie szkoła zawarła umowę z dostawcą, który dostarcza owoce i warzywa oraz
mleko i produkty mleczne (lub odrębne umowy z dostawcami owoców i warzyw oraz produktów mlecznych),
które następnie są udostępniane dzieciom w klasach I-V. W każdym semestrze roku szkolnego 2020/2021
dzieci uczestniczące w Programie otrzymają, co najmniej 3 razy w tygodniu, przez 12 tygodni, łącznie:
 44 porcje świeżych owoców i warzyw oraz soków lub przecierów owocowych,
 42 porcje mleka i produktów mlecznych.
Do dzieci w ramach Programu trafią następujące produkty: jabłka, gruszki, truskawki, soki lub przeciery
owocowe, marchewki, rzodkiewki, kalarepa, pomidorki oraz mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry
naturalne.

Każdy rodzic lub opiekun dziecka powinien zapoznać się z zasadami Programu, w tym z powyższym katalogiem
dostarczanych produktów i wyrazić zgodę na udział dziecka w Programie, do czego serdecznie Państwa
zachęcamy. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć ww. produkty do szkoły gotowe do spożycia przez dzieci,
czyste, a w przypadku gdy jest to wymagane, pokrojone i odpowiednio zapakowane. Po dostarczeniu
produktów przez dostawcę, nim zostaną one udostępnione dzieciom, ich jakość sprawdzana jest również przez
pracowników szkoły. Mając na uwadze zarówno aspekty edukacyjne, jak również konieczność zachowania
właściwej jakości, w tym ciągu chłodniczego, produkty te powinny zostać spożyte przez dzieci w szkole po ich
udostępnieniu i nie powinny być zabierane przez uczniów do domów. Jakość świeżych owoców i warzyw
(pokrojonych i zapakowanych) lub produktów mlecznych, przetrzymywanych w temperaturze pokojowej przez
kilka godzin w plecaku szkolnym ulega pogorszeniu co często powoduje, że nie nadają się one do spożycia
przez dzieci. W przypadku, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce prosimy o Państwa reakcję i wsparcie
w rozmowie z dziećmi, tak aby zachęcić je do wspólnego spożywania świeżych produktów w szkole, razem
z rówieśnikami. Przykład kolegów i koleżanek jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność
Programu i kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych.

Zachęcamy Państwa również do wspólnego kontynuowania w środowisku domowym zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia, co niewątpliwie wzmocni skuteczność Programu, a przy tym będzie inwestycją w zdrowie całej rodziny.
Wszelkie informacje dotyczące Programu, w tym wykaz zatwierdzonychdostawców, dostępne są na stronie internetowej Programu:
https://www.programdlaszkol.org/. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji
Programu w szkole prosimy zgłaszać na adres mailowy
programdlaszkol@kowr.gov.pl oraz do właściwego Oddziału Terenowego
KOWR.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach