SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE - OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK OŚWIATY zostaje przedłużone do 7 czerwca 2020r.

2020-05-17

Nadal obowiązuje kształcenie na odległość (zdalne nauczanie).

Na terenie szkoły mogą odbywać się zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dla uczniów klas I - III, konsultacje dla uczniów.

Szczegóły w załączeniu.

 

- Od 18 maja istnieje możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć na terenie szkoły dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- Od 25 maja będą się odbywać zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III. Plan takich zajęć zostaie ustalony na podstawie zgłoszeń rodziców - rodzic decyduje o tym czy posyła dziecko do szkoły.

- Od 25 maja uczniowie klas VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Plan konsultacji zostanie ustalony na podstawie zebranych zgłoszeń od uczniów. 

- Od 1 czerwca uczniowie klas I - VII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Plan konsultacji zostanie ustalony na podstawie zebranych zgłoszeń od uczniów. 

Wszystkie zajęcia muszą odbywać się zgodnie z wytycznymi, które znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

 

 

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach