ZEBRANIA RODZICÓW

2019-12-31

Szanowni Rodzice.

Informujemy, że zebrania rodziców podsumowujące osiągnięcia uczniów w I półroczu bieżącego roku szkolnego, odbędą się:

08.01.2020r. (środa) klasy I - III (budynek nr 2 szkoły)

09.01.2020r. (czwartek) klasy IV - VIII (budynek główny szkoły)

Szczegóły u wychowawców.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach