Zawieszenie zajęć w klasach I - III do 29 maja
2020-05-22

Szanowni Rodzice

W związku z wiadomością uzyskaną od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, iż "nie rekomenduje" on otwarcia żłobków i przedszkoli w Rybniku i okolicy, informujemy, że Prezydent Miasta podjął decyzję, że do 29 maja br. nie zostaną wznowione zajęcia dla dzieci z klas I-III.

Decyzja o ewentualnym otwarciu placówek zostanie poprzedzona ponowną konsultacją z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

2020-05-23

Uczniowie, którzy zadeklarowali chęć udziału w konsultacjach otrzymują przez e-dziennik informację, w którym dniu tygodnia, o której godzinie i w jakiej sali mają spotkanie z nauczycielem danego przedmiotu.

Prosimy, aby uczniowie zapoznali się z zasadami dotyczącymi właściwego postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

Prosimy, aby uczniowie przynosili na każde zajęcia, podpisane przez rodziców, OŚWIADCZENIE https://www.sp-11.rybnik.pl/files/owiadczenierodzica-konsultacje.pdf

2020-05-25

 Informujemy, iż od 1 czerwca 2020 roku istnieje możliwość uruchomienia zajęć opiekuńczo - wychowawczych z elementami dydaktyki, prowadzonych przez wychowawców świetlicy, dla uczniów klas 1-3

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach