Archiwum: maj 2020

NABÓR I REKRUTACJA do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
2020-05-17

Szanowni Rodzice.

W zakładce "Dla Uczniów I Rodziców", dalej w zakładce "Nabór" znajduje się nowe Zarządzenie Przezydenta Miasta dotyczące naboru oraz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 oraz informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Prosimy o zapoznanie się.

2020-05-17

Nadal obowiązuje kształcenie na odległość (zdalne nauczanie).

Na terenie szkoły mogą odbywać się zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dla uczniów klas I - III, konsultacje dla uczniów.

Szczegóły w załączeniu.

 

Zawieszenie zajęć w klasach I - III do 29 maja
2020-05-22

Szanowni Rodzice

W związku z wiadomością uzyskaną od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, iż "nie rekomenduje" on otwarcia żłobków i przedszkoli w Rybniku i okolicy, informujemy, że Prezydent Miasta podjął decyzję, że do 29 maja br. nie zostaną wznowione zajęcia dla dzieci z klas I-III.

Decyzja o ewentualnym otwarciu placówek zostanie poprzedzona ponowną konsultacją z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

2020-05-23

Uczniowie kl. 8, którzy zadeklarowali chęć udziału w konsultacjach otrzymują przez e-dziennik informację, w którym dniu tygodnia, o której godzinie i w jakiej sali mają spotkanie z nauczycielem danego przedmiotu.

Prosimy, aby uczniowie zapoznali się z zasadami dotyczącymi właściwego postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego, które są zamieszczone powyżej.

Prosimy, aby uczniowie przynosili na każde zajęcia, podpisane przez rodziców, OŚWIADCZENIE które w załączeniu.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach