WLONTARIAT W SZKOLE.
"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi"
/Jan Paweł II


Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wolontariusze chcą nieść bezinteresowną pomoc potrzebującym jak i samym sobie.
Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.
Podejmowana przez uczniów - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

Cele i sposoby działania

1. Celem Koła jest rozwijanie wśród uczniów wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.
2. Aktywizowanie młodzieży do działań na rzecz innych.
3. Wzmacnianie więzi ze szkołą.
4. Wspieranie edukacji rówieśniczej.
5. Przygotowanie do pełnienia ról społecznych.
6. Budowanie prawidłowych relacji społecznych.
7. Integracja ze środowiskiem lokalnym.
8. Budzenie umiejętności pracy zespołowej.
9. Rozwijanie aktywności obywatelskiej.
10. Budowanie pozytywnego klimatu szkoły.
11. Wspomaganie potrzebujących.
12. Stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów.
13. Kształtowanie postaw prospołecznych.
14. Wspieranie wolontariusza w rozwoju umiejętnego spędzania wolnego czasu.
15. Zwiększenie otwartości na współpracę z organizacjami pożytku publicznego.
16. Koło prowadzi szkolenia dla członków, dba o ich nieustanny rozwój.
17. Koło przynajmniej raz w półroczu organizuje spotkanie podsumowująco-nagradzające.
18. Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.

Formy działania Koła

1. Zbiórki darów rzeczowych.
2. Udział w akcjach charytatywnych (np. dary dla szpitala)
3. Promocja wolontariatu.
4. Adopcja serca - Agness Chimutafu.
5. Zbiórka makulatury.
6. Zbiórka nakrętek.
7. Zbiórka baterii.
8. Organizacja wydarzeń kulturalnych.
9. Zbiórka żywności dla schroniska.
10. Współpraca z fundacją "mAli wspaniali" przy szpitalnym oddziale dziecięcym w Rybniku.
11.Współpraca z parafią św. Jadwigi.
12. Współpraca z domowym hospicjum.
13. Współpraca z przedszkolem.
14. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
15. Czytanie lektur, praca w bibliotece szkolnej.
16. Udział w zajęciach pozalekcyjnych - realizacja różnych pomysłów (malowanie boiska, malowanie ścian, dzień słodkości...itd)
NAKRĘTKI, nakrętki....

Drodzy Uczniowie! Przypominamy, że przez cały rok szkolny prowadzimy zbiórkę nakrętek dla chorej Patrycji. Dziewczynka zmaga się z chorobą Retta. Niestety nie może uczęszczać w zajęciach szkolnych. Choroba ta, bardzo ogranicza jej funkcjonowanie. Dzięki tej zbiórce wspomagamy Rodziców Patrycji w zakupie leków, które dziewczynka musi zażywać każdego dnia.
W naszej szkole odbywała się zbiórka pieniędzy do puszek na rzecz rybnickiego szpitala. Każdy z Was mógł zauważyć oznaczonych uczniów, którzy z oklejonymi puszkami gościli w naszych salach lekcyjnych.
Czas naszej zbiórki dla "Fundacji na rzecz rybnickiej pediatrii mAli wspaniali" dobiegł już końca. Z ogromną przyjemnością chcę Wszystkich poinformować, że uzbieraliśmy kwotę 1.190,97 PLN.
Wszystkim zaangażowanym, ofiarodawcom i służącym swoją pomocą z całego serca dziękuję!
Już od kilku lat w naszej szkole działa "ADOPCJA SERCA"
Adopcja Serca (zwana też adopcją na odległość) to materialne i duchowe wsparcie konkretnej osoby, zamieszkującej najbiedniejsze rejony świata - w naszym przypadku Zambię. To dobrowolne zobowiązanie się do przekazywania środków na rzecz "adoptowanego", które przede wszystkim zapewniają mu możliwość kształcenia, a tym samym dają szansę na lepszą przyszłość.
My opiekujemy się śliczną dziewczynką o imieniu Agness.
Mając na uwadze jej dobro, wpłacamy przez okrągły rok pieniądze na jej utrzymanie.
Z tego też powodu w naszej szkole odbyła się dyskoteka szkolna, podczas której uczniowie dobrowolnie ofiarowali przysłowiową "złotówkę". W ten sposób uzyskaliśmy kwotę 223 zł. Dziękujemy wszystkim za dobroć serca!
W ramach akcji RAZEM NA ŚWIĘTA, nasza szkoła ruszyła z ogromem pomysłów. Do tych akcji włączyli się nie tylko uczniowie, ale również rodzice, na których zawsze możemy liczyć! Jest to niezwykle cenne, kiedy nasza społeczność staje się jedną wielką RODZINĄ! Udało nam się zebrać ogromną ilość różnych artykułów dla chorych dzieci leczących się w rybnickim szpitalu. Były to drobne zabawki, słodkości, artykuły papiernicze oraz prześliczne kocyki uszyte własnoręcznie przez jedną z mam. Otrzymaliśmy również dar od zaprzyjaźnionych cukierni w postaci pączków i ptysi, które rozeszły się w ekspresowym tempie wśród naszych uczniów:-)) Dochód w całości został przeznaczony na szpital.
Fundacja Puls-Med "Blisko Ciebie" zwróciła się z prośbą do naszej społeczności szkolnej o pomoc w zbiórce żywności dla pacjentów hospicjum domowego i opieki długoterminowej.
Akcja ta pod nazwą "Świąteczna Paczka dla Seniora" wzbudziła duże zainteresowanie wśród naszych uczniów. Trzeba też jednak przyznać, że o akcji tej, nasi uczniowie poinformowali swoich Rodziców - przecież zbiórka żywności nie byłaby bez nich możliwa!
Pięknie jest pomagać innym, a nasi uczniowie doskonale wiedzą jak mogą to uczynić.
To nie pierwsza taka akcja w naszej szkole. U nas dzieje się wiele DOBRA, o którym trzeba mówić.


Przez cały rok w naszej szkole prowadzona jest zbiórka makulatury. W tym okresie przedświątecznym przekazaliśmy znaczną jej część do Urzędu Miasta w Rybniku, a tym samym wspólnie z innymi ofiarodawcami wsparliśmy akcję zakupu paczek dla potrzebujących.
Nasi uczniowie włączyli się również w projekt edukacyjno-wychowawczy pod nazwą: ...Niebo ziemi, niebu ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia...,
w wyniku którego powstały piękne kartki świąteczne. Zostaną one przekazane do tych, którzy gdzieś samotnie i może w trudnych warunkach spędzać będą nadchodzące święta. Kartka z życzeniami będzie zapewne dla nich ogromną radością. Poczują się wartościowi i kochani.
W okresie zimowo-świątecznym nie tylko ludzie potrzebują wsparcia. Potrzebują go też zwierzęta. Mając to na uwadze prowadzimy zbiórkę żywności dla zwierząt ze schroniska oraz ziarna dla ptaków. Wszystkim, którzy dostrzegają również takie potrzeby serdecznie dziękujemy!