Klub Szkół UNICEF.
UNICEF ( ang.United Nations International Children’s Emergency Fund, od roku 1953 United Nations Children’s Fund, pol. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci) – organizacja humanitarna i rozwojowa będąca częścią systemu ONZ działającą na rzecz dzieci. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej. UNICEF nie jest finansowany przez ONZ i dlatego potrzebuje wsparcia darczyńców, by nieść pomoc dzieciom. Główna siedziba UNICEF znajduje się w Nowym Jorku.
Polski Komitet Narodowy UNICEF mieści się w Warszawie.

UNICEF został utworzony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 11 grudnia 1946 roku aby zapewnić żywność i opiekę zdrowotną dla dzieci w krajach, które zostały zniszczone przez II wojnę światową. Głównym celem UNICEF jest pomoc dzieciom w zakresie wyżywienia, ochrony zdrowia, ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem oraz edukacji.
Zasięg działania organizacji jest globalny. W 1954 roku UNICEF stał się trwałym elementem Narodów Zjednoczonych.

NAJWAZNIEJSZE FAKTY Z HISTORII UNICEF
W 1943r. - powstała UNRRA – organizacja , która 3 lata później przekształciła się w UNICEF
W 1946r. - z inicjatywy Polaka , Ludwika Rajchmana, ONZ powołał do życia UNICEF – Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.
W 1962r. - UNICEF założył biuro w Polsce. Byliśmy pierwszym Komitetem Narodowym we wschodniej części Europy.
W 1965r.- za swoje działania w 1965 roku UNICEF został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla.
W 1989r. - organizacja brała udział w uchwaleniu przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka.

OFICJALNA STRONA UNICEF:
Wszelkie informacje na temat UNICEF, jego działalności oraz realizowanych projektów można uzyskać z oficjalnej strony UNICEF www.unicef.org oraz oficjalnej strony Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF www.unicef.pl

AMBASADOR DOBREJ WOLI UNICEF
Honorowy tytuł organizacji Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF). Celem programu jest pozyskanie sławnych osobistości dla promocji programów UNICEF, może to przybierać formę publicznych wystąpień, pokazywania się w rejonach zagrożonych głodem, wojna czy epidemią, itp. celem zwrócenia uwagi opinii publicznej na tego typu problemy.
Wśród polskich ambasadorów dobrej woli znaleźli się m.in.
Małgorzata Foremniak– aktorka
Majka Jeżowska – piosenkarka
Natalia Kukulska– piosenkarka
Artur Żmijewski– aktor
Magdalena Różczka – aktorka
Marcin Kozioł- sportowiec
Robert Lewandowski - piłkarz

KLUB SZKÓŁ UNICEF
Inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.
Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny.
Jesień w 2012r. -znaleźliśmy się również wśród członków Klubu Szkół UNICEF przez włączenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 11 do Klubu Szkół UNICEF.
Funkcję koordynatora klubu na terenie ZSP nr11 pełni wychowawca świetlicy p. Anna Grodzka.UDZIAŁ W PROJEKTACH EDUKACYJNYCH UNICEF
Za nami już dwa projekty edukacyjne zrealizowane w ramach UNICEF .

"WSZYTKIE KOLORY ŚWIATA"


W semestrze zimowym roku szkolnego 2012/2013 UNICEF zaprosił wszystkie szkoły i przedszkola do wzięcia udziału w II edycji projektu „Wszystkie Kolory Świata” oraz konkursie na projekt najbardziej oryginalnej laleczki, uszytej w ramach akcji „Wszystkie Kolory Świata”.Jednym z głównych celów projektu było kształtowanie postawy otwartości i tolerancji na inne kultury oraz zebranie funduszy na ratowanie życia dzieci w Czadzie. Ambasadorem akcji była znana piosenkarka Majka Jeżowska. Wychowawcy świetlicy w ramach projektu przeprowadzili również zajęcia plastyczne, na których uczniowie wykonali prace plastyczne "Przyjaciel z daleka".
Wychowawcy przedszkola również włączyli się do projektu przez wykonanie wspólnie z wychowankami kilku prac plastycznych „Przyjaciel z daleka”.
W szkole w budynku nr 2 został przeprowadzony również pokaz multimedialny "Wszystkie Kolory Świata" przybliżający uczniom tematykę projektu. Kulminacyjnym punktem projektu było uszycie laleczki według dostępnego wzoru.
Laleczka miała być odzwierciedleniem mieszkańca konkretnego kraju oraz zawierać akt urodzenia z imieniem,symboliczną datą i miejscem urodzenia oraz krótką charakterystyką. Dzięki zaangażowaniu wychowawców klas oraz rodziców uczniów udało się uszyć 68 szmacianych laleczek. Wykonane laleczki zostały wystawione na specjalnie zorganizowanej wystawie na terenie szkoły w ostatnim tygodniu przed feriami.
Wszyscy uczniowie oraz goście mogli oddać głos na wybraną laleczkę, która będzie ostatecznie reprezentowała naszą szkołę w głównym konkursie UNICEF "na najbardziej oryginalną laleczkę" na stronie internetowej www.facebook.pl. Nagrodą był koncert Majki Jeżowskiej w zwycięskiej szkole.
07-08 lutego wychowawcy świetlicy zorganizowali z pomocą Rady Rodziców kiermasz szmacianych laleczek w celu zebrania funduszy na ratowanie życia dzieci w Czadzie. Wszystkie fundusze zebrane w ramach akcji „Wszystkie kolory Świata” w kwocie 565 zł zostały wpłacone na specjalne konto dedykowane zbiórce na rzecz dzieci w Czadzie.
Od początku marca, na profilu akcji Wszystkie Kolory Świata na Facebooku, mogliśmy podziwiać zdjęcia prawie 400 szmacianych laleczek. Wśród laleczek znalazła się również nasza laleczka przedstawiająca znanego piłkarza FC Barcelony Leo Messi, którą uszył uczeń klasy 2c Mateusz Kuśka , wybrana w wyniku głosowania przez większość wychowanków zespołu. Niestety zabrakło nam głosów. Najważniejszy był jednak cel akcji.
"GWIAZDKA DLA AFRYKI"


W semestrze zimowym roku szkolnego 2013/2014 UNICEF zaprosił wszystkie szkoły i przedszkola do wzięcia udziału w projekcie „Gwiazdka dla Afryki”.
W ramach Klubu Szkół Unicef włączono Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 11 do kolejnego projektu edukacyjno-pomocowego UNICEF "Gwiazdka dla Afryki", w ramach którego uczniowie mieli za zadanie przygotować symboliczne prezenty dla maluchów z Sierra Leone. Realizacja projektu została przewidziana w semestrze zimowym roku szkolnego 2013/2014 . Szkoły zostały zobowiązane do przeprowadzenia akcji do końca lutego 2014 roku. Jednym z głównych celów projektu było zapoznanie uczniów z sytuacją w krajach rozwijających się , w tym głównie w Sierra Leone i uświadomienie uczniom z jakimi problemami borykają się mieszkańcy tych krajów, a także kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego oraz zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone.
Wychowawcy klas w ramach zajęć klasowych zapoznawali uczniów z problemami panującymi w krajach rozwijających się oraz uwrażliwiali uczniów na potrzeby innych.
Wychowawcy świetlicy w ramach projektu przeprowadzili również pokaz multimedialny przybliżający uczniom tematykę projektu oraz przygotowali wystawę z podstawowymi informacjami oraz zdjęciami rówieśników z krajów rozwijających się zaczerpniętych ze stron internetowych.
Kulminacyjnym punktem projektu było dekorowanie kolorowym papierem różnorodnych pudełek w formie symbolicznych prezentów. Do pracy zaangażowano wychowawców klas oraz rodziców uczniów a także wychowawców przedszkola. Dzieci wspólnie z wychowawcami przygotowywali liczne symboliczne prezenty wykorzystując pudełka po butach itp. Wychowawcy świetlicy zorganizowali z pomocą Rady Rodziców kiermasz w celu zebrania funduszy na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone. Wykonane „prezenty”zostały wystawione na specjalnie zorganizowanym na ten cel kiermaszu „Gwiazdka dla Afryki” na terenie szkoły w ostatnim tygodniu przed świętami. Wszyscy uczniowie oraz goście mogli zakupić pudełeczka za symboliczną kwotę. Poza symbolicznymi prezentami można było zakupić szmaciane laleczki, które pozostały z projektu „Wszystkie Kolory Świata”. W trakcie kiermaszu dzieci oraz młodzież zachęcały wszystkich do włączenia się w akację pomocową UNICEF. W ramach kiermaszu zebrano łącznie 330 zł.
Wszystkie fundusze zebrane w ramach akcji zostały wpłacone na specjalne konto dedykowane zbiórce na rzecz dzieci w Sierra Leone i przeznaczone na zakup niezbędnych szczepionek ratujących życie.
Wychowawcy świetlicy wraz z wychowawcami przedszkola również włączyli się do projektu przez zaangażowanie się w konkurs plastyczny „Pocztówka dla Afryki”na projekt najbardziej oryginalnej kartki pocztowej z pozdrowieniami dla dzieci z Sierra Leone .Wymagane maksymalnie 3 projekty pocztówek w formacie A4 wraz z pozdrowieniami zostały wysłane do organizatorów konkursu.Wychowankowie świetlicy oraz przedszkola wykonali wspólnie z wychowawcami 3 pocztówki z pozdrowieniami dla dzieci z Afryki.
Po burzliwych obradach jury udało się wyłonić grupę zwycięzców. Przy ocenie prac jury brało pod uwagę oryginalność projektu graficznego kartki oraz tekst pozdrowień przygotowanych przez uczniów.
Wśród Laureatów znalazły się 3 kartki z naszej placówki autorstwa przedszkolaków, świetliczaków oraz wychowanki przedszkola Mileny Miszkurki. Szczególnym osiągnięciem dla nas jest, że nasza placówka została wymieniona jako jedyna z miasta Rybnik oraz okręgu rybnickiego. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wychowawców świetlicy oraz przedszkola a także naszym wychowankom. Nagrodzone kartki zostaną wykorzystane do przygotowania pamiątkowego albumu, który UNICEF wyda w 2014r.
SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA PLACÓWKAZSP nr 11 otrzymał „Certyfikat Zaangażowanej Społecznie Placówki” w roku szkolnym 2012/2013 za udział oraz realizację projektu edukacyjnego “Wszystkie Kolory Świata” a także w roku szkolnym 2013/2014 za udział oraz realizację projektu edukacyjnego “Gwiazdka dla Afryki”.

SERDECZNIE DZIEKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE I ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNYCH PROJEKTACH EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ UNICEF.

"BO POMAGAĆ JEST PRZYJEMNIE."

z poważaniem wychowawcy świetlicy.