Ubezpieczenie 2016/2017


Szanowni Rodzice

Przypominamy, że bieżąca polisa od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW kończy się 31 sierpnia 2016.

Dlatego prosimy by nie zwlekać z ubezpieczeniem dziecka.

Wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców naszej szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW złożonych przez różne firmy ubezpieczeniowe.
Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A., reprezentowane przez Pana Damiana Grzegorzycę.

Rekomendujemy samodzielny zakup ubezpieczenia. Można to zrobić poprzez poniższy link:

https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/20093

lub samodzielnie wejść na stronę www.bezpieczny.pl wybrać ubezpieczenie NNW SZKOLNE, a podczas wypełniania formularza zakupowego podać KOD OPIEKUNA 20093. Uprawnia on do 10% zniżek od składek wskazanych w ofercie.

! ZAKUPU TEGO NALEŻY DOKONAĆ NIEZWŁOCZNIE PO 31 SIERPNIA 2016, BY UNIKNĄĆ PRZERWY W UBEZPIECZENIU DZIECKA!

Jakie korzyści?

* dokonujecie samodzielnego wyboru 1 z 6 wariantów ubezpieczenia NNW oraz 1 z 3 wariantów opcjonalnych
* macie indywidualną polisę z własnym numerem
* otrzymujecie 10% rabatu na składkę przy takich samych warunkach ubezpieczenia
* możecie ubezpieczyć także inne swoje dzieci nawet uczące się w innych placówkach oświatowych
* zakup jest prosty, a Waszym opiekunem jest Pan Damian Grzegorzyca

kom.533761234

dgrzegorzyca@bezpieczny.pl

Bezpieczny.pl - Spółka z o.o.
KRS: 0000549919
NIP: 5833177765
REGON: 361124604
ul. Goplańska 56
80-178 Gdańsk
Tel. 58 718 9 253Warunki ubezpieczenia.pdf

Tabela uszczerbków.pdf

Zgłoszenie zdarzenia.pdfOdpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą kwestii ubezpieczeń uczniów.

Skan odpowiedzi cz.1.pdf

Skan odpowiedzi cz.2.pdf