SP 11 - SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE

"Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997)
W naszej szkole kładziemy duży nacisk na promocję zdrowia i zdrowego stylu życia. Jest to nadrzędny cel pracy całej społeczności szkolnej- uczniów, nauczycieli i rodziców.
Aby to osiągnąć , szkoła:

1. Zapewnia sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki- budynek , rekreacja , posiłki, bezpieczeństwo,
2. Kształtuje u jednostek , rodzin i społeczności poczucie odpowiedzialności za zdrowie,
3. Zachęca do zdrowego stylu życia oraz stwarza uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
4. Umożliwia uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnia ich poczucie własnej wartości,
5. Przedstawia uczniom i pracownikom szkoły jasne cele dla promocji zdrowia i bezpieczeństwa,
6. Kształtuje dobre relacje między:
* pracownikami i uczniami,
* samymi uczniami,
* szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną,
7. Wykorzystuje wszelkie dostępne środki dla wspierania działań w zakresie promocji zdrowia,
8. Planuje wszechstronną edukację prozdrowotną z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów,
9. Wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności, niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz ochrony i poprawy środowiska fizycznego,
10. Kontynuuje pracę pielęgniarki zwłaszcza w edukacji prozdrowotnej oraz udziela pomocy uczniom w dbaniu o własne zdrowie.

Koordynatorki Szkoły Promującej Zdrowie
Gabriela Węgrzyk, Ewa Juzek
Rok 2017/2018

Nowy rok szkolny rozpoczynamy ponownie od działań w programie Szkoła Promująca Zdrowie.

Wrzesień

Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród całej społeczności szkolnej (nauczyciele, uczniowie, pracownicy niepedagogiczni i rodzice) w ubiegłym roku szkolnym wyłoniono problem priorytetowy z którym się zmagamy i okazał się nim:
"Zbyt wysoki poziom hałasu na przerwach"
W oparciu o niego sporządzono cele szczegółowe:
* kształtowanie nawyków higienicznych,
* ciche spędzanie wolnego czasu (spokojny wypoczynek, wdrażanie do organizowania sobie wypoczynku bez hałasu)
* organizowanie zajęć ruchowych podczas przerw w celu rozładowania energii uczniów,
* zwiększenie świadomości społeczności szkolnej na temat szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka,
* stworzenie kącika ciszy w bibliotece szkolnej,
* kształtowanie dobrych relacji między: pracownikami i uczniami, samymi uczniami, szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną, wdrażanie do współdziałania i współżycia w grupie,
* planowanie wszechstronnej edukacji prozdrowotnej z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów,
* współpraca ze specjalistami w dziedzinie słuchu.
Na tej podstawie sporządzono program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2017- 2020 oraz harmonogram pracy na rok szkolny 2017/2018.
We wrześniu również dokonano pomiaru hałasu na długiej przerwie, na parterze. Wyniósł on 85 db.Październik

Zgodnie z harmonogramem ogłoszono wykonanie zadania dla każdej z klas. Zadaniem każdej klasy było wykonanie plakatów pt. "Mój wygląd świadczy o mnie". Wszystkie prace były staranne, dlatego nagrody upominki otrzymali wszyscy biorący udział w zadaniu.

Listopad

Począwszy od października przez kolejne miesiące uczennica klasy 7a Nikola Bider uczy na długich przerwach w każdą środę zwrotów i słów w języku migowym.W listopadzie również klasa Ve wzięła udział w XXV Śląskim Mityngu Pływackim Olimpiad Specjalnych dopingując swoich kolegów ze Szkoły Życia w Rybniku w ramach projektu Oswoić niepełnosprawność

Grudzień

Od listopada w świetlicy szkolnej na długich przerwach w poniedziałki odbywają się zorganizowane gry zespołowe, gry planszowe. W grudniu również zorganizowano szkolny konkurs na stworzenie klasowych "Kodeksów Ciszy".
Zwycięzcą konkursu została klasa 6c.
Pozostałe prace, które zasłużyły na wyróżnienia:
Styczeń

W styczniu odbyły się spotkania w klasach pierwszych z okazji Dnia Babci i Dziadka. Spotkania miały na celu kultywowanie tradycji ale również:
* wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną,
* kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków
* nauczenie uczniów sposobów wyrażania uczuć i szacunku do osób starszych,
* przyzwyczajanie ich do kulturalnego zachowania się wobec innych,
* kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną
Luty

Począwszy od lutego w bibliotece szkolnej na długich przerwach zorganizowano Kącik ciszy. Każdy kto miał ochotę mógł wstąpić i w ciszy poczytać lub pograć w gry planszowe

Od drugiego półrocza również w klasach odbywają się pogadanki prowadzone przez p. Jolantę Stelmach na podstawie scenariusza w tym celu stworzonego pt.: "Moje zachowanie świadczy o mnie- wulgaryzmy w naszym języku"
Marzec

Uczniowie klasy V wzięli udział w przedstawieniu spektaklu pt:. "Deszczowy poranek" zorganizowanym w ramach współpracy ze Szkołą Życia w projekcie "Oswoić niepełnosprawność"
Kwiecień

Pod kierunkiem p. Katarzyny Zwierzyńskiej i Samorządu Uczniowskiego został zorganizowany Dzień czekolady. Na przerwach odbyły się tańce, pogadanki w bibliotece i świetlicy szkolnej na temat dobroczynnego działania czekolady - jedzonej w niewielkich ilościach

Został również zorganizowany konkurs plastyczny na temat: "Bo wodomat fajny jest" w którym nasza szkoła wygrała poidełko wody pitnej

Maj

W miesiącu maju zostały przeprowadzone na przerwach na podwórku happening i dzień zdrowia. Każdy z tych dni ma na celu prowadzenie zdrowego trybu życia polegające na ruchu i zdrowym odżywianiuW maju również szkoła wzięła udział w akcji "Rowerowy maj", w której uczniowie klas IV- VII mogli przyjeżdżać do szkoły na rowerach, hulajnogach, rolkach czy deskorolkach. Za to otrzymywali naklejki, najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni.
Czerwiec

Udział w ogólnopolskiej akcji "Jak nie czytam jak czytam" w celu promocji cichego spędzania czasu wolnego.
W czerwcu również po raz kolejny odbył się konkurs dla klas szóstych "Zagrożenia Współczesnego Świata".
Konkurs od kilku lat odbywa się w dwóch etapach: części teoretycznej, gdzie w formie krzyżówek, rozsypanek wyrazowych czy wykreślanek sprawdzana jest wiedza na temat różnorakich zagrożeń jakie mogą "kusić" młodych ludzi. I tak każda klasa przygotowuje plakat: jedna na temat uzależnienia od wyrobów tytoniowych i e-papierosach, druga o narkotykach i dopalaczach, trzecia o komputerze i Internecie, a czwarta o alkoholu.
Część teoretyczna to kilka zadań do wykonania przy stolikach dla czteroosobowych grup wydelegowanych z klas.
Część sportowa to rywalizacja w różnych konkurencjach uświadamiająca uczniom, że ruch i sport może zapobiegać myślom o "pomaganiu" sobie w sposób szkodliwy i niszczyć chęć sięgnięcia po jakiś środek.
Zatem przed zakończeniem roku nasi uczniowie otrzymali wskazówki jak bezpiecznie i zdrowo spędzać czas wolny, będąc wolnymi od używek.

Pod koniec roku szkolnego ponownie dokonano pomiaru hałasu na długiej przerwie, na parterze. Wyniósł on 78 db, zatem spadł o 8%.Rok 2016/2017