Zajęcia rekreacyjno - sportowe /rok szkolny 2017/2018.Zajęcia rekreacyjno-sportowe, 2017-2018