Oferta zajęć pozalekcyjnych dla klas 3 - 7
rok szkolny 2017/2018 (bud.gł).
Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 3-7, 2017-2018

Fakultety prezydenckie 2017-2018