Pedagodzy


Godziny pracy pedagogów szkolnych:

mgr Maria Golec (budynek nr 1)

Poniedziałek 8.00-13.00
Wtorek 9.00-14.30
Środa 11.00-16.00
Czwartek 8.00-12.00
Piątek 8.00-15.30


mgr Joanna Guderley - Sitarska (budynek nr 2)

Poniedziałek 9.30-15.30 (9.30-10.30 i 14.30-15.30 b. główny s.16)
Wtorek 9.30-13.30
Środa 7.45-12.00, ( 7.45-9.45 b. główny s.16)
Czwartek 11.15-14.15
Piątek 8.30-12.00


Godziny pracy nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych:

mgr Ewa Juzek

Poniedziałek 8.00-9.35 oraz 12.35-15.15
Wtorek 8.00-10.30 oraz 12.50-16.00
Środa 8.00-8.45 oraz 11.45-12.30, 13.45-16.00
Czwartek 8.00-10.30 oraz 12.35-14.30
Piątek 8.00-10.30, 11.45-13.35Zakończenie programu "Bieg po zdrowie"

Realizacja ogólnopolskiego programu "Bieg po zdrowie".

Pedagog szkolny Maria Golec realizuje program edukacji antytytoniowej "Bieg po zdrowie", który przeznaczony jest dla klas czwartych. Programem została objęta klasa 4c i 4d. Program jest źródłem rzetelnej wiedzy o paleniu, ukazuje korzyści z niepalenia, czyni to zjawisko mniej pożądanym i mniej akceptowalnym. Ważnym elementem programu jest to, że angażuje rodziców. Atrakcyjne forma programu sprzyja wzmacnianiu poczucia własnej wartości, wdraża do dokonywania przez uczniów świadomych wyborów, kształtuje postawy prozdrowotne. Program przewiduje sześć spotkań z klasą, dwa spotkania z rodzicami. Na początku i na końcu programu rodzice i dzieci wypełniają ankiety. Przewodnikami po programie jest Natalka i Kuba. Dzieci przygotowują cztery zadania. Uczniowie i nauczyciel otrzymali książeczki zawierające karty pracy, i dokładne scenariusze zajęć. W Internecie zostały zamieszczone filmiki dla dzieci, rodziców i prowadzącego promujące ten program. Prowadzący otrzymał również ciekawe plakaty i ulotki dla rodziców.

Pedagog szkolny informuje rodziców o możliwości zapoznania się z krótkimi filmami związanymi z programem "Bieg po zdrowie".
Bieg po zdrowie- Palenie a wartości
Bieg po zdrowie- Styl w jakim wychowujesz dziecko ma znaczenie
Bieg po zdrowie-Dobry kontakt z dzieckiem to podstawa
Bieg po zdrowie- Rzucam palenie
Bieg po zdrowie- Palenie a potrzeby

Strona internetowa: www.youtube.com


ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE
Zajęcia socjoterapeutyczne obejmują 16 uczniów naszej szkoły. Zajęcia mają na celu wspomaganie ucznia w rozwoju, nabywanie wiedzy o samym sobie, uczenie się tolerancji i akceptacji innych, nabywanie umiejętności rozpoznawania swoich uczuć, naukę rozwiązywania problemów, zmianę wzorców zachowania.ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
W zajęciach bierze udział 105 uczniów, wcześniej przebadanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Celem zajęć jest realizowanie trzech rodzajów oddziaływań terapeutycznych, a mianowicie: usprawnianie zaburzonych funkcji istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, doskonalenie techniki czytania i pisania oraz oddziaływanie terapeutyczne ogólnie uspokajające, a równocześnie aktywizujące dziecko do nauki.