Osiągnięcia uczniów SP 11 w roku szkolnym 2017/2018

Osiągnięcia uczniów klas 4 - 6 w I półroczu 2017/2018