Z matematyką na TY. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych.www.edukacja.rybnik.eu/Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych.Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.HARMONOGRAM ZAJĘĆ


Zajęcia przyrodnicze. II etap edukacyjny.
Zajęcia kół zainteresowań matematyczno-przyrodniczych. Edukacja wczesnoszkolna.