KalendarzWażne daty, czyli nasz kalendarz szkolny:

 • 4.09.2017r. - Rozpoczęcie zajęc dydaktyczno-wychowawczych

 • 23.12.2017r. - 31.12.2017r. - Zimowa przerwa swiąteczna

 • 29.01.2018r. - 11.02.2018r. - Ferie zimowe

 • 29.03.2018r. - 3.04.2018r. - Wiosenna przerwa swiateczna

 • 22.06.2018r. - Zakończenie rocznych zajęc dydaktyczno-wychowawczych

 • 23.06.2018r. - 31.08.2018r. - Ferie letnie  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rybniku informuje:

  Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Rybniku w roku szkolnym 2017/2018 będą:

  30.04.2018r., 02.05.2018r., 04.05.2018r., 01.06.2018r., 21.06.2018r.

  W wyżej wymienione dni szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Świetlice będą czynne w obu budynkach: w budynku głównym od godz. 6:30 do 17:00, w budynku nr 2 (tzw. filia) od godz. 6:00 do 17:15. Obiady będą wydawane także w obu budynkach w godz. od 11:00 do 13:30. O szczegółach rodzice zostaną poinformowani pisemnie w odpowiednich terminach.
  Zebrania rodziców
 • odbędą się we wrześniu, listopadzie, styczniu i maju.

  Konsultacje dla rodziców

 • będą odbywac się w każdą pierwszą środę miesiąca - 18.00 - 19.00 za wyjątkiem miesięcy, kiedy są wywiadówki.

  Dyrekcja

 • dyrektor przyjmuje rodziców w poniedziałki w godzinach 14.00 do 16.00