KalendarzWażne daty, czyli nasz kalendarz szkolny:

 • ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH - 3 września 2018r.

 • ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA - 23 do 31 grudnia 2018r.

 • FERIE ZIMOWE - 11 do 24 lutego 2019r.

 • WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA - 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019r.

 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - 15 kwietnia do 17 kwietnia 2019r.

 • ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH - 21 czerwca 2019r.

 • FERIE LETNIE - 22 czerwca do 31 sierpnia 2019r.

  Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603), po konsultacjach z Radą Rodziców oraz Radą Pedagogiczną, zostały ustalone dodatkowe dni wolne od nauki:
  02.11.2018r.,
  21.12.2018r.,
  15.04.2019r., (egzamin po klasie VIII)
  16.04.2019r., (egzamin po klasie VIII)
  17.04.2019r., (egzamin po klasie VIII)
  02.05.2019r.,
  31.05.2019r.,
  19.06.2019r.


  Zebrania rodziców
 • 06.09.2018r. czwartek (budynek nr 2 tzw. filia) klasy I, II, III

 • 10.09.2018r. poniedziałek (budynek główny) klasy VI, VII, VIII

 • 11.09.2018r. wtorek (budynek główny) klasy IV, V

 • 14.11.2018r. środa (budynek nr 2 tzw. filia) klasy I - III

 • 15.11.2018 czwartek (budynek główny) klasy IV - VIII

 • 23.01.2019r. środa (budynek nr 2 tzw. filia) klasy I - III

 • 24.01.2019r. czwartek (budynek główny) klasy IV - VIII

 • 07.05.2019r. wtorek (budynek nr 2 tzw. filia) klasy I, II, III

 • 09.05.2019r. czwartek (budynek główny) klasy IV - VIII

  Konsultacje dla rodziców

  KONSULTACJE DLA RODZICÓW uczniów klas I - VIII odbywają się w budynku głównym szkoły od godziny 18.00 do godziny 19.00

 • środa 3 października 2018r.

 • środa 5 grudnia 2018r.

 • wtorek 5 marca 2019r. (środa Popielcowa 6.03)

 • środa 3 kwietnia 2019r.

 • środa 5 czerwca 2019r.

  Dyrekcja

 • DYREKTOR SZKOŁY JEST DO DYSPOZYCJI RODZICÓW W KAŻDY PONIEDZIAŁEK OD GODZ. 14.00 DO 16.00