Kadra

Dyrektor szkoły:
Aleksandra Szymczak
Zastępcy dyrektora szkoły:
Małgorzata Araszczuk, Gabriela Węgrzyk

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Małgorzata Bober, Ewa Bugla, Jolanta Dyrda, Zofia Kania, Beata Kowalska, Mariola Kras, Oliwia Krawuczke, Katarzyna Michalik - Kiszka, Bożena Nowicka, Bożena Pyszny, Mirosława Szklanny, Aleksandra Szymczak, , Gabriela Węgrzyk, Alicja Wziętek
Nauczyciele języka polskiego:
Katarzyna Fajkis, Bożena Sperling, Anna Stajer, Ewa Szewczyk, Ewa Zimoń
Nauczyciele matematyki:
Magdalena Bartosz, Danuta Demska, Agnieszka Dudek, Bogusława Wycisk, Grażyna Rduch
Nauczyciel chemii:
Ewa Urbańczyk
Nauczyciel fizyki:
Katarzyna Piontek
Nauczyciele przyrody:
Małgorzata Araszczuk, Barbara Kudla, Katarzyna Korecka
Nauczyciel biologii:
Katarzyna Korecka
Nauczyciel geografii:
Barbara Kudla
Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie:
Grażyna Bukowska, Iwona Achtelik
Nauczyciele języka angielskiego:
Magdalena Buchalik, Irena Kania, Monika Niewiadomska, Joanna Sitek, Maria Wróblewska
Nauczyciele informatyki:
Grażyna Rduch, Katarzyna Zwierzyńska, Maciej Skowroński
Nauczyciel plastyki:
Katarzyna Zwierzyńska
Nauczyciel muzyki:
Marzena Czerwińska-Konsek
Nauczyciele techniki:
Maciej Skowroński, Katarzyna Zwierzyńska
Nauczyciele religii:
Sabina Buszka, Zofia Matuszczyk, Gabriela Pielorz
Nauczyciele wychowania fizycznego:
Gabriela Fojcik, Agnieszka Kozielska, Mirosława Kostka, Joanna Piechaczek, Sebastian Kłosok, Grzegorz Maszudziński
Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie:
Iwona Achtelik, Bożena Nowicka
Nauczyciele doradztwa zawodowego:
Gabriela Fojcik
Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej:
Sebastian Kłosok
Wychowawcy świetlicy:
Agata Borkowska, Helena Buś, Magdalena Dobias, Justyna Jarmuż, Ewa Kubiak, Marlena Soboń.
Pedagodzy:
Joanna Guderley - Sitarska, Maria Golec.
Bibliotekarze:
Barbara Przeczek, Jolanta Stelmach
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne:
Maria Golec, Joanna Guderley-Sitarska, Ewa Juzek, Aleksandra Szymczak, Róża Żukowska
Logopedia:
Róża Żukowska