ARCHIWUM - Osiągnięcia uczniów.Osiągnięcia uczniów klas 1 - 3 w roku szkolnym 2016/2017

Osiągnięcia uczniów klas 4 - 6 w roku szkolnym 2016/2017
Osiągnięcia uczniów klas 4 - 6 w roku szkolnym 2015/2016 (pierwsze półrocze)

Osiągnięcia uczniów klas 1 - 3 w roku szkolnym 2015/2016 (pierwsze półrocze)

Osiągnięcia uczniów klas 4 - 6 w roku szkolnym 2015/2016 (grugie półrocze)

Osiągnięcia uczniów klas 1 - 3 w roku szkolnym 2015/2016 (drugie półrocze)
Osiągnięcia uczniów klas 4 - 6 w roku szkolnym 2014/2015 (pierwsze półrocze)

Osiągnięcia uczniów klas 1 - 3 w roku szkolnym 2014/2015 (pierwsze półrocze)

Osiągnięcia uczniów klas 4 - 6 w roku szkolnym 2014/2015 (grugie półrocze)

Osiągnięcia uczniów klas 1 - 3 w roku szkolnym 2014/2015 (drugie półrocze)
Osiągnięcia uczniów klas 4 - 6 w roku szkolnym 2013/2014 (pierwsze półrocze)

Osiągnięcia uczniów klas 1 - 3 w roku szkolnym 2013/2014 (pierwsze półrocze)

Osiągnięcia uczniów klas 4 - 6 w roku szkolnym 2013/2014 (drugie półrocze)

Osiągnięcia uczniów klas 1 - 3 w roku szkolnym 2013/2014 (drugie półrocze)
Osiągnięcia uczniów klas 1 - 3 w roku szkolnym 2012/2013 (pierwsze półrocze)

Osiągnięcia uczniów klas 1 - 3 w roku szkolnym 2012/2013 (drugie półrocze)

Osiągnięcia uczniów klas 4 - 6 w roku szkolnym 2012/2013 (pierwsze półrocze)

Osiągnięcia uczniów klas 4 - 6 w roku szkolnym 2012/2013 (drugie półrocze)
Osiągnięcia uczniów klas 1 - 3 w roku szkolnym 2011/2012

Osiągnięcia uczniów klas 4 - 6 w roku szkolnym 2011/2012
Osiągnięcia uczniów klas 1 - 3 w roku szkolnym 2010/2011

Osiągnięcia uczniów klas 4 - 6 w roku szkolnym 2010/2011
Osiągnięcia uczniów klas 1 - 3 w roku szkolnym 2009/2010

Osiągnięcia uczniów klas 4 - 6 w roku szkolnym 2009/2010
Osiągnięcia uczniów klas 1 - 3 w roku szkolnym 2008/2009

Osiągnięcia uczniów klas 4 - 6 w roku szkolnym 2008/2009