DZIENNIK ELEKTRONICZNY
Przypominamy, że na podstawie § 5 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców, dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest czwartek 21.06.2018r.

W wyżej wymieniony dzień świetlice szkolne będą czynne:
- w budynku głównym od godz. 6:30 do 17:00
- w budynku nr 2 (tzw. filia) od godz. 6:00 do 17:15.

Obiady w tym dniu (po zgłoszeniu ucznia/uczennicy w kuchniach lub u pani intendentki) będą wydawane w budynku nr 2 (tzw. filia) w godzinach od 11.30 do 13.00.Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

I zmiana: - godz. 8:15
klasa 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 7a 7b 7c
sala 31 28 24 25 3 14 13 26 22 15 23 32


II zmiana - godz. 9:45
klasa 3e 3f 3g 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g
sala 5 4 3 1 12 24 2 14 15 13


III zmiana - godz. 11:15
klasa 1a 1b 1c 1d 2a 2b 3a 3b 3c 3d
sala 2 3 1 5 12 13 15 22 14 4
Pozostawiona odzież

Uprzejmie informujemy, że w dniu konsultacji tzn. 6.06.2018r przy wejściu do głównego budynku szkoły, zostanie wystawiona odzież pozostawiona przez uczniów.
Bardzo prosimy rodziców o jej odbiór.
Jednoczesnie informujemy, że szkoła nie posiada pomieszczeń, w których byłaby możliwośc przechowywania pozostawionych przez uczniów rzeczy.Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 z siedzibą w Rybniku, ul. Ks. Henryka Jośki 25.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) - na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?
Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:
* wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
* poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
* przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa - powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Zespół, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Zespołu, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Zespołu.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Zespół przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie - do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?
Zespół wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku, ul. Ks. Henryka Jośki 25, 44-217 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres:
sekretariat@sp-11.rybnik.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Dziękujemy wszystkim dzieciom, które oddały prace na konkurs "Bo Wodomat fajny jest". Dzięki Wam będziemy mieli w szkole poidełko.
Dziękujemy również wszystkim rodzicom, którzy życzliwie wsparli naszą akcję.
Dyrekcja szkoły wraz z gronem pedagogicznym

Obecnie trwa szósta edycja budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika. Na przedsięwzięcia zgłaszane do budżetu obywatelskiego zaplanowano w sumie trzy miliony złotych. Dwa miliony złotych na dzielnicowe projekty lokalne, natomiast milion złotych na projekty ogólnomiejskie.
Wniosek do budżetu obywatelskiego, może złożyć każdy mieszkaniec Rybnika, który ukończył 16 lat. Nabór wniosków trwa przez cały miesiąc maj. Wnioski można składać w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, przy ul. Bolesława Chrobrego 2, lub przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan dokumentów) w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja br.Dziękuję wspaniałym Rodzicom, Uczniom i Nauczycielom

Za pomoc i zaangażowanie w zbiórkę artykułów szkolnych i biurowych na rzecz fundacji "mAli wspaniali" działającej przy oddziale pediatrycznym rybnickiego szpitala. Serce i oczy cieszy duża ilość zebranych darów. Wszystkie artykuły w najbliższym czasie zostaną przekazane do szpitala.

Zofia Matuszczyk-opiekun koła PCK
Moi Drodzy!
Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu wysłaliśmy życzenia urodzinowe i świąteczne do Papieża Franciszka. Chciałam Was teraz poinformować, że przyszła wyczekiwana odpowiedź!
Do każdego z Was skierowane są poniższe słowa:
DZIESIĘC KROKÓW UCZNIA JEDENASTKI

1. Do szkoły przychodzę punktualnie.
2. Mówię "dzień dobry" na powitanie.
3. Po dzwonku - ustawiam sie parami, spokojnie oczekuję na nauczyciela.
4. Dyżurny klasowy pamięta o swoich obowiązkach (czysta tablica, kreda, wywietrzona sala, estetyka sali ).
5. Na lekcji pilnie pracuję.
6. Na przerwie odpoczywam, pamiętam o bezpieczeństwie swoim i innych dzieci.
7. Mówię "do widzenia" na pożegnanie.
8. Spokojnie opuszczam szkołę.
9. Idąc do domu wybieram najbezpieczniejszą drogę.
10. W każdym miejscu i o kazdej porze staram się byc kulturalny.