Wycieczka do Poręby Wielkiej

2019-10-29

W wycieczce brały udział klasy: 6b, 6c, 6d, 6e, 6g.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach